Yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen luominen

Yksi tärkeimmistä teemoistani on kunnan tulopuolen vahvistaminen jotta muut kärkiteemani ovat mahdollisia toteuttaa. Kunnan talouden vahvistaminen tapahtuu parhaiten yrittäjyyden tukemisella ja yritysten toimintaedellytysten kunnossa pitämisellä. Kun yritys kokee kunnan hyväksi paikaksi yrittämiselle ja investoinneille se myöskin aikanaan tulee luomaan työpaikkoja joka entisestään luo hyvinvointia kunnalle.

Yritysten välillä on kilpailua aina kunta tasolta globaalille tasolle, mutta kunta voi tehdä toimia jotka tekevät kunnan kiinnostavaksi sijoituskohteeksi. Luonnollisia edistys hankkeita on toimiva liikenne, kaavoitus, verkostoituminen, työvoiman saatavuus, työvoiman hinta, sivukulujen karsiminen, luotottaminen,  matala byrokratia, yritysten konsultointi… Nämä on perusasioita jotka pitää olla hyvässä kunnossa, mutta kilpailussa yritysten investointi halukkuudesta on myös muita tekijöitä kuten kunnan kasvunäkymä, brändi, trendit. Olen itse toiminut johtotehtävissä IT alalla ja uskon, että aluella on paljon osaavaa työvoimaa jotka matkustavat ruuhkassa päivittäin Helsinkiin töihin. Tuo työvoima olisi aivan hyvin käytettävissä myös Nurmijärvellä, koska etätyö on yleistä ja yritysten kulut ovat täällä pienemmät.

Jokainen teema on erillinen asia jota täytyy ideoida ja työstää sekä ennenkaikkea olla aktiivinen yritysten suuntaan.  Ei muutosta tapahdu ilman yhteydenottoja yrityksiin ja markkinoimalla kuntaa hyvänä paikkana yrittämiselle.

Alueella on paljon pienyrityksiä jossa näen paljon verkostoitumisenmahdollisuuksia jotka tekevät yrityksistä ja alueesta mielenkiintoisemman.

Petri

 

Varhaiskasvatus, koulutus ja sivistystoimi (pienemmät ryhmäkoot)

Kuten aiemmin todettua niin lapsissa ja nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus. On pidettävä huolta, että lapsemme saavat parhaan mahdollisen ympäristön kasvaa tasapainoisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi. Koulutus. tutkimus ja varhaiskasvatus on Suomessa maailman huippua, joka on suurin tekijä miksi maamme on ollut menestynyt ja luonut hyvinvointia koko kansalle. Siitä ei tule tinkiä tuumaakaan ja se pitää olla se koskematon linnake johon säästötoimet eivät saa koskettaa.

Olen isänä huolestuneena seurannut kehitystä varhaiskasvatuksen puolella. Resursseja ei ole riittävästi, ryhmäkokoja kasvatetaan ja vaihtuvuus päiväkodeissa on suurta. Kaikki tämä tuo lapsille turvattomuuden tunnetta sekä huolta vanhemmille. Huono kehitys on katkaistava välittömästi! On käsittämätöntä, että lapsista ei pidetä huolta vaan näkemys on se, että mennään siitä mistä aita on matalin. Ei tarvitse asiantuntijoita toteamaan, että nykyinen tilanne on kestämätön monissa päiväkodeissa. Opettajilla ja hoitajilla pitää olla aikaa myös lasten kuunteluun sekä kasvatukseen. Haluan painottaa, että onneksi vielä monissa päiväkodeissa homma on hanskassa, mutta kasvavassa määrin ongelmia esiintyy useissa päiväkodeissa. Kenen etu tämä on? Eikö todellakaan ole muita säästökohteita, kuin omat lapsemme?

Sivistystoimella tarkoitan palveluja jotka ovat ilmaisia kaikille kuntalaisille kuten kirjastot, kerhot, nuorisotilat.. Ne tulee pitää ilmaisina jotta kaikilla tuloista riippumatta on samat edellytykset hankkia tietoa.

Petri

 

 

Lasten ja Nuorten hyvinvointi

Jotta teemani ei jäisi vain sanahelinäksi niin esitän tässä omia näkemyksiäni ja miten toimenpiteitä jalkautettaisiin Nurmijärvellä. Minun tuskin tarvitsee erikseen kertoa miksi lapset, nuoret  tai vaikkapa vanhukset on hyvä ottaa erityiseen keskiöön, mutta sen verran kerron omista periaatteistani, että he jotka eivät kykene omia oikeuksiaan puolustamaan niin muiden on niitä puolustettava. Olemmehan me kaikki olleet joskus lapsia ja me kaikki joskus olemme vanhuksia jotka tarvitsevat erityisestä huolenpitoa ja turvaa.

Vaikka tämä kuulosta kliseeltä niin lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. He ovat niitä jotka jatkavat perintöämme ja huolehtivat meistä, kun olemme ikääntyneitä. Olen huolestuneena seurannut kansallista päätöksentekoa siitä kuinka päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja kasvatetaan tai vanhuksien hoidosta tingitään. Ymmärrän toki, että tiukan talouden raameissa jostakin on säästettävä, mutta nämä on asioita joihin säästöt eivät saisi koskettaa.

Työtä tekevät eivät ole todellakaan helpossa tilanteessa yrittäen selvitä päivittäisistä töistä, mutta samalla heidän tulisi pitää hyvää huolta omista lapsista sekä vanhemmista. Ainoaksi vaihtoehdoksi monelle jää se, että turvaudutaan kunnanpalveluihin. Jos kunnanpalvelut eivät ole riittävällä tasolla koko yhteiskunta kärsii. Lopulta ajaudutaan tilanteeseen jolloin ei ole enään ketään joka jaksaisi huolehtia muusta, kuin omasta itsestään, jos siitäkään. Päiväkotien/ koulujen opettajat ja hoitajat työskentelevät äärirajoilla isojen ryhmien kanssa. Vanhukset jäävät ilman riittävää hoivaa, kun heidän lapsensa painivat oman työn ja arjen keskellä. On siis ehdottoman tärkeää KAIKILLE, että sekä lapsista, että ikääntyneistä pidetään hyvää huolta.

Mitä siis voisimme tehdä?

  • Nurmijärvi voisi profiloitua lapsi/ perheystävällisenä kuntana joka ei vain noudata lakisääteisiä velvotteita esim. 1/8 periaattetta vaan varaa riittävästi resursseja jotta perheillä on hyvä olla.
  • Ikääntyneille annetaan mahdollisuus olla kotona niin pitkään, kuin heidän kuntonsa siihen riittää lisäämällä kotihoidon tukea ja resursseja
  • Koulutuksesta ja sivistyksestä ei tingitä vaan annetaan tuloista riippumatta myös jatkossa ilmaiset palvelut. Koulutus ja sivistystaso ovat edelleenkin tärkeimpiä kilpailuvaltteja globaalissa kilpailussa joka tulee olla myös jatkossa Suomen kulmakiviä.

Säästämällä vääristä kohteista saadaan vain pahaa aikaiseksi. On tärkeää miettiä seuraukset, jos säästetään. Mikä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Ei voida toimia sillä periaatteella, että kovaäänisimmät saavat enemmän ja hiljaiset jää vähemmälle. Meidän kaikkien tulee olla tasa-arvoisia ja tasapuolisia ihmisiä kunnioittaen.