Yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen luominen

Yksi tärkeimmistä teemoistani on kunnan tulopuolen vahvistaminen jotta muut kärkiteemani ovat mahdollisia toteuttaa. Kunnan talouden vahvistaminen tapahtuu parhaiten yrittäjyyden tukemisella ja yritysten toimintaedellytysten kunnossa pitämisellä. Kun yritys kokee kunnan hyväksi paikaksi yrittämiselle ja investoinneille se myöskin aikanaan tulee luomaan työpaikkoja joka entisestään luo hyvinvointia kunnalle.

Yritysten välillä on kilpailua aina kunta tasolta globaalille tasolle, mutta kunta voi tehdä toimia jotka tekevät kunnan kiinnostavaksi sijoituskohteeksi. Luonnollisia edistys hankkeita on toimiva liikenne, kaavoitus, verkostoituminen, työvoiman saatavuus, työvoiman hinta, sivukulujen karsiminen, luotottaminen,  matala byrokratia, yritysten konsultointi… Nämä on perusasioita jotka pitää olla hyvässä kunnossa, mutta kilpailussa yritysten investointi halukkuudesta on myös muita tekijöitä kuten kunnan kasvunäkymä, brändi, trendit. Olen itse toiminut johtotehtävissä IT alalla ja uskon, että aluella on paljon osaavaa työvoimaa jotka matkustavat ruuhkassa päivittäin Helsinkiin töihin. Tuo työvoima olisi aivan hyvin käytettävissä myös Nurmijärvellä, koska etätyö on yleistä ja yritysten kulut ovat täällä pienemmät.

Jokainen teema on erillinen asia jota täytyy ideoida ja työstää sekä ennenkaikkea olla aktiivinen yritysten suuntaan.  Ei muutosta tapahdu ilman yhteydenottoja yrityksiin ja markkinoimalla kuntaa hyvänä paikkana yrittämiselle.

Alueella on paljon pienyrityksiä jossa näen paljon verkostoitumisenmahdollisuuksia jotka tekevät yrityksistä ja alueesta mielenkiintoisemman.

Petri

 

Varhaiskasvatus, koulutus ja sivistystoimi (pienemmät ryhmäkoot)

Kuten aiemmin todettua niin lapsissa ja nuorissa on meidän kaikkien tulevaisuus. On pidettävä huolta, että lapsemme saavat parhaan mahdollisen ympäristön kasvaa tasapainoisiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi. Koulutus. tutkimus ja varhaiskasvatus on Suomessa maailman huippua, joka on suurin tekijä miksi maamme on ollut menestynyt ja luonut hyvinvointia koko kansalle. Siitä ei tule tinkiä tuumaakaan ja se pitää olla se koskematon linnake johon säästötoimet eivät saa koskettaa.

Olen isänä huolestuneena seurannut kehitystä varhaiskasvatuksen puolella. Resursseja ei ole riittävästi, ryhmäkokoja kasvatetaan ja vaihtuvuus päiväkodeissa on suurta. Kaikki tämä tuo lapsille turvattomuuden tunnetta sekä huolta vanhemmille. Huono kehitys on katkaistava välittömästi! On käsittämätöntä, että lapsista ei pidetä huolta vaan näkemys on se, että mennään siitä mistä aita on matalin. Ei tarvitse asiantuntijoita toteamaan, että nykyinen tilanne on kestämätön monissa päiväkodeissa. Opettajilla ja hoitajilla pitää olla aikaa myös lasten kuunteluun sekä kasvatukseen. Haluan painottaa, että onneksi vielä monissa päiväkodeissa homma on hanskassa, mutta kasvavassa määrin ongelmia esiintyy useissa päiväkodeissa. Kenen etu tämä on? Eikö todellakaan ole muita säästökohteita, kuin omat lapsemme?

Sivistystoimella tarkoitan palveluja jotka ovat ilmaisia kaikille kuntalaisille kuten kirjastot, kerhot, nuorisotilat.. Ne tulee pitää ilmaisina jotta kaikilla tuloista riippumatta on samat edellytykset hankkia tietoa.

Petri