Syrjäytymisen ehkäisy kampanja

Valtakunnan tasolla on nostettu huolta eriarvoistumisesta ja nuorten syrjäytymisestä niin asia pitää ottaa vakavasti myös kunta-, että yksilötasolla. Mielestäni kyseinen kehitys on ollut nähtävillä jo pidemmän aikaa, mutta asiaan ei ole puututtu riittävästi. Tällä kertaa tämä ei saa jäädä puheiden tasolle vaan pitää tehdä kaikkensa, että kehitys saadaan pysäytettyä välittömästi. Yleisesti on tiedossa, että nuorten syrjäytymisestä aiheutuva kustannus on huomattavasti suurempi, kuin nopea puuttuminen.

Syrjäytymiseen on toki monia syitä, mutta listaan tässä niitä syitä joihin kunnassa voidaan puuttua tehokkaasti.

 • Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmä sekä yksikkö koot pidetään kohtuullisina. Aihetta on paljon tutkittu ja todettu, että pienemmissä ryhmissä/ yksiköissä on vähemmän häiriöitä, koulukiusaamista ja parempi koulumenestys. Pidetään siis huolta kyläkouluista ja tarjotaan lapsiperheille riittävästi tontteja ja asumista jotta kyläkoulut saadaan pidettyä elinvoimaisina.
 • Kampanjoidaan kouluilla siitä kuinka kiusaamiseen pitää suhtautua ja mitä voi tehdä, jos havaitsee kiusaamista. On tärkeää vedota asenteisiin ja tunteisiin.
 • Valtiollisella tasolla on turvatta opiskelupaikka kaikille peruskoulun suorittaneille
 • Koulujen erityistuesta ei pidä tinkiä
 • Ammatillisen koulutuksen jälkeen kunnan tulisi olla tukena nuorille ensimmäisen työpaikan löytymisestä oman kunnan alueella. Tässä olisi varmaan vielä kehitettävää yritysten ja koulujen välillä.
 • Aikainen puuttuminen, jos nuori ei voi hyvin. Opitaan tunnistamaan ja ennenkaikkea välitetään toisistamme. Tehdään nuorelle kynnys hakea apua matalaksi.

Keskusta on lanseerannut käsitteen ”Huolenpitoa – huomennakin”. www.huolenpitoa.fi

Suomen taloudessa sekä Euroopassa on pitkästä aikaa positiivisia merkkejä taloudessa. Pääsyy kaiketi on euron arvon halventuminen suhteessa moniin muihin päävaluuttoihin (EUR-USD pariteetti) josta hyötyvät ennenkaikkea vientiyritykset. Tätä orastavaa kasvua tulisi vauhdittaa ja luoda myös kuntatasolla positiivista virettä ja uskoa huomiseen. Kunnan tulisi tästä syystä vauhdittaa kaavoitusta ja rakentamista. Nyt lisätään vauhtia rattaisiin, tarjotaan kohtuuhintaista tonttia ja asumista kuntalaisille sekä uusille kuntalaisille. Nurmijärvellä on kyllä tilaa ja mahdollisuuksia vaikka mihin.

Myös meidän ehdokkaiden hymy on herkässä, koska uskomme parempaan huomiseen!

S_Market

 

 

Kaavoitus ja Ikärakenne ongelma

Kävin eilen Metsäkylän koululla kuuntelemassa Matti Vanhasta, Kehitysjohtaja Aarno Konosta sekä Joonas Suomea. Matin esitys liittyi hallituksen jo hyväksymään uuteen kaavoitusmalliin sekä normipurkuisiin. Aarno kertoi yleiskaavoituksesta sekä osakaavoituksesta Nurmijärven historiassa sekä SWOT lähestymistä missä on Nurmijärven vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Joonas puhui kaavoituslautakunnan puheenjohtajan ominaisuudessa eritoten asuinpaikkansa Palojoen asioista sekä huolesta, että väestö ikääntyy ja lapsiperheille ei ole riittävästi tontteja.

Minulle päällimmäisenä tuosta keskustelusta jäi mieleen väistämätön kehitys joka tapahtuu lähes kaikissa kunnissa eli väestö ikääntyy ja lapsiperheiden määrä sekä lapsiluku on laskussa. Aarno kertoi Nurmijärven vahvuuksiksi mm. pääkaupunkiseudun läheisyyden, kylämäisyyden, turvallisuuden ja luonnon. Kun olimme kyläkoululla niin monella paikallaolleella oli päällimmäisenä huolena kyläkoulujen jatkuvuus. Jos haluamme säilyttää kylät elinvoimaisina niin kyläkoulut on säilytettävä, mutta se vaatii sen, että saamme houkuteltua kuntaan lapsiperheitä. Toisaalta nykytilanteessa ei tarjonta kohtaa kysyntää. On varmasti paljon perheitä joita kiinnostaisi ”maalla” asuminen lähellä pääkaupunkiseudun työpaikkaa ja edullisemmin, kuin pääkaupungissa, mutta missä on Tarjonta? Ymmärsin niin, että rakennusoikeuksia on myönnetty isojen tilojen omistajille, mutta vain puolet niistä on käytetty. Miten siis saisimme enemmän tarjontaa ja sisältöä lapsiperheille?

Mikä tilanteessa oli ristiriitaista niin samat ihmiset jotka haluaisivat kyläkoulujen jatkuvan niin eivät ole valmiita jakamaan isoja tiluksia asuintonteiksi. Voisiko kunta tehdä vielä jotain enemmän jotta kaavoitukseen ja rakentamiseen saataisiin lisää vauhtia? Ainakin kunta voisi tehdä asiasta houkuttelevamman tiluksien omistajien näkökulmasta. On varmaa, että tiluksien omistajat tulisivat hyötymään siitä, että kylä pysyy elinvoimaisena, koulut saavat jatkoa ja palvelut säilyvät.

Olen samaa mieltä Aarnon kanssa, että kylämäisyys ja luonto sijainnin lisäksi ovat Nurmijärven vahvuuksia ja meillä on erinomaiset edellytykset erottua muista kunnista ja tehdä kunnasta ilmiö uudestaan. Tarvitsemme siihen yhteistä tahtoa, vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa, kuuntelemista ja ymmärrystä. Onko kunta lähestynyt tiluksien omistajia ja miten? Voisiko asioita saada eteenpäin vain keskustelemalla heidän kanssaan? Mitä enemmän ymmärrystä on jokaisella osapuolella niin sitä enemmän olemme sitoutuneita yhteisen päämäärän hyväksi.

Tällainen epäkohta täytyy saada pikemmiten korjattua ja saada kaavoitusta ja tarjontaa lisää! Pidetään kylät elinvoimaisena, koska se on meidän kaikkien etu!

PetriFile_000 (2)

 

Vaalikampanja Osa 1

Olen aiemmin perehtynyt asioihin SOMEssa jossa olen saanut paljon tietoa kuntalaisten huolenaiheista ja olen antanut niihin oman näkemykseni. Olen myöskin SOMEssa tuonut paljon omia näkemyksiäni ja ehdotuksia asioiden eteenpäin viemiseksi.

Tänään oli ensimmäinen päivä, kun jalkauduin kuntalaisten keskuuteen Klaukkalan Citymarketin edustalla. Kiitokset kauppiaalle, että saimme tämän tilaisuuden. Juttelin myöskin paljon muiden Keskusta ehdokkaiden kanssa ja jaoimme näkemyksiämme. Kiitoksia mielenkiintoisista keskusteluista! Sain myös yhden kuntalaisen lupauksen äänestää minua!

File_002

Keskustelun jälkeen päästiinkin sitten Veskun kanssa ”oikeisiin” töihin ja viimeisteltiin tienvarsimainokset (10 kpl) ja vietiin kohteisiin. Saatiin naapurilta peräkärry lainaan joten homma saatiin tehdyksi 3 tunnissa. Suuret kiitokset auttaneille! 🙂 Tietotyöläisenä tuntuu hyvältä tehdä ajoittain myös jotain fyysistä työtä. Nyt saunan jälkeen on euforinen olo! 🙂

Tässä parista kohdasta Nurmijärveä vaalimainokseni joka on kokoa 80 x 120 cm. Suurin sallittu koko vaalimainostamisessa.

Kaikille oikein mukavaa viikonlopun jatkoa!

Petri

#kuntavaalit2017 #Nurmijärvi #PetriKolmonen63

 

 

 

Nurmijärven turvallisuus

Ihmisten turvallisuuden tunne on yksi tärkeimmistä tekijöistä ihmisten hyvinvoinnille ja kotipaikan valinnalle. Nurmijärvi mielletään rauhalliseksi ja turvalliseksi paikkakunnaksi josta me tietysti haluamme pitää kiinni. Luonnon, kylämäisyyden ja pääkaupunkiseudun läheisyyden lisäksi. Itse haluaisin, että kunta valitsisi ne muutamat teemat joissa Nurmijärvi on paras, koska muuten emme pärjää kilpailussa.

Luin järkytyksekseni uutisen tänään, että Itä-Uudenmaan määrärahoja supistettaisiin siinä määrin, että Nurmijärven poliisilaitos voi joutua lakkautettavien listalle. Määrärahojen supistaminen näkyy ensimmäisenä siinä, että  Poliisin lupapalvelut lakkautetaan Nurmijärveltä. Tämä sinänsä kuulostaa vielä harmittomalta, mutta mitä seuraavaksi. Keskustapuolueen Antti Kaikkonen jätti asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. On tärkeää estää tällaiset leikkaukset, koska poliisin paikalle saapuminen tulisi kestämään liian kauan varsinkin, kun lähikunnissa Järvenpää, Tuusula, Kerava asuu yli 100.000 ihmistä. On selvää, että palvelut tulevat kärsimään.

Olen usein miettinyt sitä, että tietääköhän hallitus lainkaan mitä vahinkoa se on tekemässä, kun tekee näin lyhytnäköisiä päätöksiä. Onko tarkoitus tasapuolisuuden nimissä leikata kaikkialta sen sijaan, että pidettäisiin kiinni yhteiskunnan toimivuudesta, rauhasta tai lasten tulevaisuudesta.

No mitä sitten on tehtävissä, jos Suomi on jäänyt kilpailussa jälkeen ja olemme leikkausten tiellä? Vasen puoli huutaa infrastruktuurin rakentamisen perään ja oikea puoli kilpailukyvyn kohentamista sisäisellä inflaatiolla. Mitäpä, jos keskityttäisiin siihen, että yrittäminen tehtäisiin houkuttelevaksi ja kiinnostavaksi vaikkapa niiden kuuluisien normipurkutalkoiden loppuun viemisellä, aloittavan yrityksen tuella, innovaatioilla (vaatii hyvätasoista koulutusta sekä pieniä ryhmäkokoja). Ei isoja muutoksia saada aikaan infrahankkeilla tai leikkaamalla sieltä täältä. Meidän on uskottava itseemme ja käytävä taistoon meidän vahvuuksilla eikä alistua markkinavoimien vietäväksi. Elämme globaalissa maailmassa, mutta pieniä taisteluja käydään myös omalla maaperällämme.

Nurmijärvi voisi rauhan, perheystävällisen, puhtaan luonnon, pääkaupunkiseudun läheisyyden lisäksi erottua yrittäjäystävällisenä kuntana, joka vaatii ehdottomasti toimivia kulkuyhteyksiä ja puutarhamaista keskustaa. Ainakin täällä Klaukkalassa olisi paljon tehtävää, että keskusta saataisiin oikeasti viihtyisäksi koko kunnan yhteiseksi ajanvietto paikaksi, jossa yhteisöllisyys kukoistaa.

Asiat on loppujen lopuksi yksinkertaisia, kun on riittävästi visiota, kykyä, halua ja tahtoa ne toteuttaa. Kilpaillaan niillä korteilla mitkä Nurmijärvelle on jaettu eikä alistuta kilpailuun kilpailijoiden vahvuuksilla!

Petri

 

Nurmijärven kunnan talous

On taas se aika, kun käydään kiivasta keskustelua pitäisikö kunnan veroäyriä nostaa vai leikataanko palveluista vai tehdäänkö molempia. Tuossa tapauksessa kunta ei ole onnistunut houkuttelemaan kuntaan yrityksiä, investointeja tai työssäkäyviä kuntalaisia. Kyse on usein brandista josta kunnan tulee pitää hyvää huolta ja järkevillä päätöksillä ja rakentamisella saada kuntaan vetovoimaa. Kunnalla tulee olla selvä visio siitä miltä kunta haluttaisiin olevan lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Ilman yhteistä visiota ja päätöksentekoa ei asia etene vaan joudutaan kierteseen jossa haetaan joka vuosi säästökohteita tai mietitään veroäyrin korottamista.

Mitä siis tulisi tehdä?

Ylipuoluerajojen tulisi löytää yhteinen visio miten kunnasta tehtäisiin vetovoimaisempi. Toimia voisi olla yritysten verkostoituminen, selkeä kaavoitus, yritysten houkutteleminen, puistot, virkistysalueet, nuorison omat vapaa-ajan vietto paikat, toimiva julkinen liikenne, toimiva yksityinen-  sekä kevyen kulkuliikenteen väylät jne.

Mitä tarvitaan päätöksentekoon?

Lujaa uskoa, että voimme tehdä kunnasta parhaan kunnan Suomessa. Tarvitaan laajaa osaamista. Tarvitaan laajaa näkemystä ja päätöksentekokykyä. Ei nähdä asioita etupiireinä tai alueina vaan aidosti  niin, että se hyödyttää koko kuntaa. Vain yhteistyöllä ja yhteisellä visiolla voidaan saada isoja muutoksia aikaiseksi. On kyse myös brandista aivan samalla tavalla, kuin yritykset voittaa kauppoja usein hyvällä brändillä. On kyse myös ihmisten hyvinvoinnista jotka toimivat kunnan markkinoijina ja lähettiläinä jotka houkuttelevat kuntaan lisää asukkaita.

Minulle yksi tärkeimmistä teemoista on lasten ja nuorten hyvinvointi. Kun on käyty kamman kanssa läpi sivistystoimen menot niin on aika katsoa voisiko toimintoja paremmin organisoida tai järkeistää. Vihoviimeiseksi ryhmäkokoja tulisi kasvattaa tai vain hakea yksipuolisesti säästöjä yhdistämällä kouluja isoiksi yksiköiksi. Pitää olla avarampaa näkemystä asioihin ja nähdä myös pidemmälle eteenpäin mitä päätökset tulisi tarkoittamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnille.

Olen aiemmin kirjoittanut tehokkuudesta ja organisoinnista jossa katson olevani asiantuntija ja uskon, että pystyn tuomaan sellaista näkemystä asioihin joita ei ehkä aiemmin ole kukaan tullut ajatelleeksi. Esimerkkinä monia palveluita voidaan toteuttaa netissä jolloin ei tarvita enään kaikkeen kivijalka palveluja joka useimmiten vain tarkoittaa parempia ja toimivampia palveluja.

Kukaan yksin ei ole sateentekijä vaan päätösvallassa olevien täytyy jakaa sama visio ja toimia suunnitelmallisesti ja päättäväisesti katsoen pidemälle eteenpäin.

Tavoitteena voi olla vain tehdä Nurmijärvestä Suomen paras kunta!

Nauttikaa ihmiset aurinkoisista kevätpäivistä.

Petri

 

 

 

Ehdokkaana numerolla 63

Numerolappu 63 rintaan ja tuultapäin! Näin toimin, kun olin vielä nuori ja harrastin kilpahiihtoa. Samalla asenteella asioita pitää viedä myös kunnassa. On tärkeää, että suunnitellaan asiat huolellisesti ja sen jälkeen viedään asiat päättäväisesti maaliin vaikka joskus sukset lipsuisivatkin.

Olen niin monesti kuullut, jos minkälaisia syitä sille, että asioita ei ole saatu kuntoon. Olen kuullut tuota yrityspuolella ja varmasti kuulen sitä myös kuntapuolella, jos minut valtuustoon äänestäjät haluavat äänestää. Varmuudella tuon uutta verta, näkemystä ja kokemusta joka hyödyttäisi kaikkia kuntalaisia.

Minun slogan jonka keksin yömyöhään on ”Näe isosti, toimi päättäväisesti ja ihmistä kunnioittaen”. Tuohon kiteytyy aikalailla se miten toimin. Olen hyvä ison kuvan näkemisessä, mutta heikkouteni liittyy pikkunäpräilyyn. Tänään olen seurannut kuntalaisten keskustelua yleisestä siisteydestä ja minusta on hienoa, että kuntalaiset toimivat aktiivisesti ja tuo näitä epäkohtia esiin! Useimmiten kyse on huonosta johtajuudesta, jos asiat on rempallaan. Asioihin pitää puuttua välittömästi ja päämäärätietoisesti. Haluammehan, että Nurmijärvi on vahva brändi joka houkuttelee ihmisiä pysymään kunnassa ja houkuttelemaan uusia kuntalaisia. #nurmijärven kuntavaalit #petri kolmonen

Petri Kolmonen

 

Kolmonen_Petri_Nurmijarvi_Keskusta_63_keski

 

Nurmijärven ajo- sekä kevyenliikenteen väylät

Olen mielenkiinnolla seurannut kuntalaisten keskustelua aiheesta ja tehnyt omia havaintoja. On aivan kestämätön tilanne, että Klaukkalantie on ruuhkautunut ja autoilijat sydänkurkussa yrittävät löytää välin johon pujahtaa ruuhkassa. Toinen juttu johon olen kiinnittänyt huomion niin riittämättömät kevyenliikenteen väylät sekä alikulut.

Mielestäni nämä on asioita jotka tulee saada kuntoon niin pian, kuin mahdollista. Pitäähän ihmisten saada mennä kotiinsa sujuvasti ja turvalllisesti puhumattakaan niistä lapsista ja vanhemmista jotka joutuvat vaarallisiin tilanteisiin huonojen ja turvattomien liikenneratkaisujen vuoksi (tai niiden puuttumattomuuden vuoksi).

Kuntalaisten määrä toki on kasvanut kovaa vauhtia, mutta käsittääkseni ongelma on ollut jo pitkän aikaa. Olen kuullut monenlaista syytä miksi asioita ei ole saatu eteenpäin. Siinä tapauksessa pitää poistaa ne esteet. Nykyinen tilanne on aivan kestämätön!

Nurmijärvi on mahtava kunta, mutta liikennejärjestelyt on surkeat.

Sitten loppuun myös positiivista Nurmijärvestä.

 • Mahtavia yrittäjähenkisiä ja ystävällisiä ihmisiä
 • Upea luonto ja luonto aktiviteetit
 • Monipuoliset palvelut jotka tosin vaatisivat parempaa kaavoitusta
 • Monipuolinen kulttuuritarjonta
 • Järvet ja uimarannat

Olen kysynyt Facebookissa kuntalaisilta mitä he suosittelevat ulkopuolisille Nurmijärvestä ja sain todella pitkän listan jotka on omalla ToDo listalla. Haluan aidosti oppia tuntemaan ihmisiä täällä, kuunnella ja oppia ymmärtämään kuntalaisten huolia.

Laitetaan asiat kuntoon ja tehdään Nurmijärvestä maailman paras paikka asua!

Petri

 

 

Kyläkoulut ja lasten hyvinvointi

Olen seurannut keskustelua siitä kuinka pieniä kyläkouluja lakkautetaan ja lapsia siirretään isompiin yksiköihin. Joissain yksittäisissä tapauksissa tuo voi olla ainoa looginen ratkaisu, mutta tavoitteena pitää olla pienemmät yksiköt eikä isot laitosmaiset koulut vaikkakin sieltä ehkä löytyy parempi jumppasali tai luokkahuoneet.

Pieniä kouluja lakkautetaan, kun ajatellaan (ei siis tiedetä), että koulussa ei tulisi olemaan riittävästi koululaisia. Yhdistämisen ajatuksena on saada säästöjä, mutta se ei ole ainoa mittari. Olen ollut työtehtävissä määrittelemässä mittareita isoille yrityksille ja todennut, että mittareita tarvitaan paljon ja pitää olla hyvin tarkka siitä, että ne mittaavat asioita yksiselitteisesti.

Millaisia mittareita tarvitaan rahan lisäksi?

 • Oppilaiden, vanhempien ja opettajien tyytyväisyys
 • Onko koulussa rauhallista vai rauhatonta
 • Voiko koulussa rauhassa keskittyä opiskeluun
 • Koulun etäisyys kodista
 • Lasten koulumenestys (iso vs. pienikoulu)
 • Häiriö tilanteiden määrä

Yleisesti tiedetään, että kaikissa ikäluokissa pahoinvointi on lisääntynyt. On aika tehdä retrospekti (kuten yritysmaailmassa) ja katsoa mitä on tehty aiemmin oikein, mitä on tehty väärin ja miten tilanne korjataan. Vihoviimeinen virhe on luoda ympäristö, jossa kaikki voivat huonosti ja syrjäytyminen lisääntyy. Väittäisin, että luomalla lapsille turvallinen ja rauhallinen oppimis-, asuinympäristö myös syrjäytyminen ja häiriöt kunnassa vähentyy. Tämä on alue, jossa näen valtavasti tehtävää jotta nykyisenlainen trendi saadaan ensin katkaistua ja sen jälkeen tilanteen korjaaminen.

Ei tehdä pahaa lapsille vaan tarjotaan paras mahdollinen kasvu- ja oppimisympäristö.

Petri

 

Julkinen hallinto ja tehokkuus ajattelu

Olen toiminut kansainvälisesti yksityisten yritysten johtotehtävissä ja tottunut toimimaan kaikessa tehokkaasti. Olen myös konsultoinut asiakasyrityksiä miten tehokkuutta lisätään sekä toiminut muutosjohtajana. Osa asiakkaista ovat olleet julkisen puolen asiakkaita kuten ministeriöitä, verohallitusta, opetushallitusta jne. Ikävä kyllä yksityisellä ja julkisella puolella tehokkuudessa on valtaisa ero.

Mitä hyvä tehostaminen sitten tarkoittaa?

 • Suunnitelmallisuutta
 • Prosessi- ja menetelmäkehitystä
 • Johtajuutta
 • Organisoimista
 • Työroolien selkeyttämistä
 • IT hankkeiden kehittäistä (itsepalvelu, automatisaatio)
 • Työntekijöiden parempaa jaksamista
 • Työn mielekkyyden ja motivaation kasvattamista
 • Kustannussäästöä
 • Keskittymistä oikeasti tärkeisiin asioihin (ei häröilyä)

Mitä tehostaminen EI tarkoita?

 • Työtaakan lisäämistä
 • Työnvaatimusten lisäämistä
 • Työssä uupumista

Ymmärrän sen huolen, että resursseja ei riitä tehtävien suorittamiseen ja osa tehtävistä on toki sellaisia joissa nyt ja aina tarvitaan käsipareja, mutta kysymys onkin siitä mihin asioihin käsipareja käytetään. Hyvin toimiva organisaatio toimii tehokkaasti ja mielekkäästi jolloin aikaa jää vaikka lasten tai vanhusten kuulemiseen.

Itse aloittaisin työni katsomalla ensin miten nyt toimitaan. Voiko toimintaa järkeistää ja vasta sen jälkeen mitoittaa riittävät resurssit. Kuten aiemmassa kirjoituksessa kerroin niin olen ryhmäkokojen kasvattamista vastaan sekä varhaiskasvatus, että koulutuspuolella.

Aurinkoista kevätpäivää

Petri