Lisää vauvoja!

Julkaistu Kirkkonummen sanomissa 19.1.2023

Suomessa tällä hetkellä syntyy historiallisen vähän vauvoja, kun samaan aikaan lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua, tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Heikentyvä huoltosuhde on ollut tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta toimia sen korjaamiseksi ei ole tehty. Suomea voi pitää perhepolitiikan takapajulana, joka ei välitä tutkimustiedosta, hyvistä kokemuksista tai euroopan neuvoston suosituksista. Vaikka alhaiseen syntyvyyteen ja lasten pahoinvointiin on monia syitä niin tarvittaviin muutoksiin on lähdettävä rohkeasti.

Suomessa yli puolet pareista päätyvät eroon koskettaen noin 30.000 lasta vuosittain. Lasten oikeudet ry oli mukana järjestämässä Pohjoismaista yhteishuoltajuuskyselyä johon tuli vastauksia 3500 kappaletta. Kyselyn mukaisesti suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää pohjoismaista vaikka suomalaiset isät viettävät äitejä enemmän aikaa kouluikäisten lasten kanssa. Iseistä 81% on menettänyt joko osittain tai kokonaan luottamuksen viranomaisiin. Isät kokevat, että erossa heidän laillisia oikeuksia omiin lapsiinsa rajoitetaan ja tarjolla on vain elättäjän rooli. Tämä ei luonnollisestikaan kannusta lasten hankintaan. 

Suomeen tulisi saada lähtökohtainen vuoroasumislaki kuten Belgiassa ja viidessä Yhdysvaltojen osavaltiossa, jossa laki on merkittävästi vähentänyt huoltajuusriitoja ja lisännyt lasten sekä perheiden hyvinvointia. Lakimuutokseen kannustavat myös laajat vuoroasumistutkimukset (60 kpl) sekä Euroopan neuvoston suositus vuodelta 2015. Erolapsella on oltava kaksi kotia ja tuet jaettava kahteen kotiin kuten Ruotsissa ja Norjassa. Ei ole oikein samanaikaisesti rikastuttaa toista kotia ja toista köyhdyttää. Suomessa elää noin 100.000 lasta ilman isäänsä. Isättömyyden tiedetään mm. lisäävän riskiä päihteiden käytölle, mielenterveyden ongelmille, syrjääntymiselle, rikollisuudelle sekä alhaiselle koulutustasolle. Kelan vuoden 2022 tutkimuksen mukaisesti lapsiperheköyhyys on lisääntynyt eniten yhden aikuisen lapsiperheissä, jossa 22% kotitalouksista elää köyhyysrajan alapuolella.

Tutkimuksista tiedämme, että miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle, kun korrelaatio on toisinpäin naisilla. Siksi erityisesti poikien oppimisvaikeuksiin tulisi puuttua ja opetuksessa tulisi keskittyä perusopetukseen. Koska koulu ei ole elämyskeskus vaan paikka, jossa opitaan taitoja tulisi palata takaisin kirjoihin ja kyniin, digitaalisten välineiden painoa tulisi vähentää, opiskelu rauhallisissa luokkahuoneissa ja opiskelurauha palautetaan ottamalla takaisin erityisluokat. 

Petri Kolmonen

Perhepolitiikan asiantuntija ja

Keskustan eduskuntavaaliehdokas

Petri Kolmonen – Perhepolitiikan asiantuntija

Olen 51 vuotias 10 vuotiaan tyttären isä Nurmijärveltä (Uusimaa). Olen mukana sekä alue-, että kuntapolitiikassa ja eduskuntavaaliehdokkaana toista kertaa. Olen myös Lasten oikeudet yhdistyksen perustaja ja sen pitkäaikainen puheenjohtaja. Minulle lasten ja perheiden hyvinvointi on keskiössä. Yhdistyksenä kuulumme lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelun keskusliiton koordinoimaan lapsen oikeuksien viestintäverkostoon sekä kuulumme kansainvälisiin järjestöihin kuten International council on shared parenting (jaetun vanhemmuuden kansainvälinen neuvosto) sekä pohjoismaiseen tasa-arvo komiteaan.

Tavoitteeni

“Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua ja tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle”

Olen vakuuttunut, että ainoastaan perhemyönteisellä politiikalla voimme nostaa syntyvyyttä tehokkaasti. En usko synnytys talkoisiin tai synnytysrahoihin. 

Toimenpide listani

 • Tasa-arvoinen vanhemmuus
  • Lähtökohtainen vuoroasuminen eron jälkeen
  • Erolapsille kaksi kotia ja Ruotsin mallin mukaisesti tuet jaetaan kahteen kotiin
 • Lasten ja nuorten terveys
  • Nopea hoitoon pääseminen ja helposti saavutettavat palvelut
 • Lasten ja nuorten opetus
  • Keskittyminen perusopetukseen ja erityisesti poikien oppimisvaikeuksiin
  • Kirjat ja kynät takaisin opetukseen – vähemmän digitaalisia laitteita
  • Opettajille ja oppilaille koulurauha – erityisoppilaat omiin ryhmiin
  • Koulut ei ole elämyksiä vaan oppimista varten – rauhalliset luokkahuoneet

Lisää tietoa minusta löydät täältä. Ota Some kanavat seurantaan. 

www.petrikolmonen.com

www.lastenoikeudet.fi

Hyvää uutta vuotta 2023!

Olen toista kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Olen perhepolitiikan asiantuntija ja Lasten oikeudet yhdistyksen perustaja sekä pitkäaikainen puheenjohtaja (Lasten oikeudet ry). Lasten oikeudet yhdistys kuuluu myös kansalliseen lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkostoon, joka on lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelun keskusliiton koordinoima. Viestintäverkosto mm. järjestää vuosittain lapsen oikeuksien viikon materiaalit varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Tavoitteeni on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia tavalla, joka kannustaa hankkimaan lapsia. Näemme nyt laajasti ongelmat, jotka aiheutuvat historiallisen alhaisesta syntyvyydestä (hedelmällisyysluku 1,38), joka on eurooppalaisessa vertailussa alhainen. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua ja tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Syntyvyys saadaan nousuun tasa-arvoisella vanhemmuudella, lasten ja perheiden varhaisella tuella sekä koulujärjestelmän tulisi keskittyä perusopetukseen, jossa erityisesti poikien oppimisvaikeudet tulisi paremmin huomioida. Perhepolitiikan lisäksi olen pitänyt esillä mm. vastuullista taloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta, yrittäjyyttä sekä lähipalvelujen merkitystä (lehtikirjoituksiani). Olen ollut mukana kunta- ja aluepolitiikan toimielimissä sekä kansainvälisissä järjestöissä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia (International council on shared parenting, Nordisk ligestillingsråd). Olen ICT alalla ollut pitkään mm. palvelu-, hanke- ja projektijohtajana (linkedin). Edellinen vuosi meni hyvinvointialueiden valmistelussa. Tarvitsemme eduskuntaan kokeneita osaajia. Perheessäni on 10 vuotias tytär sekä Jackrusselin terrieri.

Heti vuoden alussa alamme jalkauttamaan kampanjasuunnitelmaamme ja otamme mielellämme vapaaehtoisia mukaan osallistumaan. Osallistua voi monella tavalla vaikkapa tulemalla mukaan tapahtumiin jakamaan flyereita, jakamalla julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuten pitämällä esillä Petrin ehdokkuutta.

Pääset mukaan seuraavilla tavoilla.

Jätä sähköpostiosoitteesi sivullani.

Liity Whatsapp tukiryhmään.

Tai ottamalla suoraan yhteyttä Petriin

Petri 0407600553

Teretulemas oikein osaavaan joukkoon mukaan!

Toivotan teille kaikille parempaa vuotta 2023!

Petri Kolmonen

www.petrikolmonen.com

https://www.facebook.com/petri.kolmonen/

https://www.facebook.com/kolmonenpetri

https://www.instagram.com/petrikolmonen/