Hyvää uutta vuotta 2023!

Olen toista kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Olen perhepolitiikan asiantuntija ja Lasten oikeudet yhdistyksen perustaja sekä pitkäaikainen puheenjohtaja (Lasten oikeudet ry). Lasten oikeudet yhdistys kuuluu myös kansalliseen lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkostoon, joka on lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelun keskusliiton koordinoima. Viestintäverkosto mm. järjestää vuosittain lapsen oikeuksien viikon materiaalit varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Tavoitteeni on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia tavalla, joka kannustaa hankkimaan lapsia. Näemme nyt laajasti ongelmat, jotka aiheutuvat historiallisen alhaisesta syntyvyydestä (hedelmällisyysluku 1,38), joka on eurooppalaisessa vertailussa alhainen. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua ja tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Syntyvyys saadaan nousuun tasa-arvoisella vanhemmuudella, lasten ja perheiden varhaisella tuella sekä koulujärjestelmän tulisi keskittyä perusopetukseen, jossa erityisesti poikien oppimisvaikeudet tulisi paremmin huomioida. Perhepolitiikan lisäksi olen pitänyt esillä mm. vastuullista taloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta, yrittäjyyttä sekä lähipalvelujen merkitystä (lehtikirjoituksiani). Olen ollut mukana kunta- ja aluepolitiikan toimielimissä sekä kansainvälisissä järjestöissä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia (International council on shared parenting, Nordisk ligestillingsråd). Olen ICT alalla ollut pitkään mm. palvelu-, hanke- ja projektijohtajana (linkedin). Edellinen vuosi meni hyvinvointialueiden valmistelussa. Tarvitsemme eduskuntaan kokeneita osaajia. Perheessäni on 10 vuotias tytär sekä Jackrusselin terrieri.

Heti vuoden alussa alamme jalkauttamaan kampanjasuunnitelmaamme ja otamme mielellämme vapaaehtoisia mukaan osallistumaan. Osallistua voi monella tavalla vaikkapa tulemalla mukaan tapahtumiin jakamaan flyereita, jakamalla julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuten pitämällä esillä Petrin ehdokkuutta.

Pääset mukaan seuraavilla tavoilla.

Jätä sähköpostiosoitteesi sivullani.

Liity Whatsapp tukiryhmään.

Tai ottamalla suoraan yhteyttä Petriin

Petri 0407600553

Teretulemas oikein osaavaan joukkoon mukaan!

Toivotan teille kaikille parempaa vuotta 2023!

Petri Kolmonen

www.petrikolmonen.com

https://www.facebook.com/petri.kolmonen/

https://www.facebook.com/kolmonenpetri

https://www.instagram.com/petrikolmonen/