Suomi ei ole aidosti tasa-arvoinen maa

Julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 22.2.2023

Suomen sijoitus BIGI indeksissä on sija 72 (2020), joka huomioi myös miesten hyvinvoinnin ja tasa-arvon yhteiskunnassa. Suomalaiset naiset ovat tasa-arvossa neljännellä sijalla Euroopassa Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden jälkeen (2022). 

Tässä muutama tasa-arvoon liittyvä tilasto; miehet tekevät itsemurhista 80%, miehet käyttävät terveydenhuoltoon 46% vähemmän varoja, kuin naiset, miesten elinajanodote on 7,2 vuotta naisia lyhyempi, suurin osa väkivallan uhreista on miehiä, huono-osaisuus kohdistuu miehiin (asunnottomat 80%, yömaja-asukit 95%, vangit 95%), miehet kärsivät huoltajuuskiistoissa, miehillä on naisia alhaisempi koulutustaso, asevelvollisuus koskettaa vain miehiä, vaaralliset työt kasaantuvat miehille (73,3% kaikista tapaturmista) eikä miesnäkökulma toteudu naisvoittoisissa tasa-arvoelimissä. 

Nykyfeminismi ei edistä tasa-arvoa vaan se on naisten oikeuksien edistämistä. Ongelma ei ole se, että on toimijoita, jotka edistävät naisten oikeuksia vaan se, että naisjärjestöt saavat tähän valtiontukea toisin, kuin miesjärjestöt. Intersektionaalinen feminismi ei edistä tasa-arvoa jättämällä kokonaisia ihmisryhmiä tasa-arvotyön ulkopuolelle. Koko yhteiskunta hyötyy siitä, kun miehet ovat hyvinvoivia ja kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnassa.

Aidosti tasa-arvoinen yhteiskunta kannustaa perustamaan perheitä ja hankkimaan lapsia. Miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle, kun naisilla tämä on toisinpäin. Teimme Pohjoismaisen kyselyn, johon tuli 3500 vastausta. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista ja 81% kyselyyn vastanneista oli joko kokonaan tai osittain menettänyt luottamuksen viranomaisiin. Eniten isät toivovat laillisia oikeuksia omiin lapsiinsa ja perhe-elämään. Luonnollisesti isän rooli äidin elättäjänä ei kannusta hankkimaan lapsia. 

Toivoisin, että Suomesta tulisi aidosti tasa-arvoinen maa. 

Petri Kolmonen

Keskustan eduskuntavaaliehdokas 

Uusimaa

Hyvää uutta vuotta 2023!

Olen toista kertaa eduskuntavaaleissa ehdolla. Olen perhepolitiikan asiantuntija ja Lasten oikeudet yhdistyksen perustaja sekä pitkäaikainen puheenjohtaja (Lasten oikeudet ry). Lasten oikeudet yhdistys kuuluu myös kansalliseen lapsen oikeuksien sopimuksen viestintäverkostoon, joka on lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelun keskusliiton koordinoima. Viestintäverkosto mm. järjestää vuosittain lapsen oikeuksien viikon materiaalit varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Tavoitteeni on lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia tavalla, joka kannustaa hankkimaan lapsia. Näemme nyt laajasti ongelmat, jotka aiheutuvat historiallisen alhaisesta syntyvyydestä (hedelmällisyysluku 1,38), joka on eurooppalaisessa vertailussa alhainen. Alhainen syntyvyys hidastaa talouskasvua ja tuo ongelmia työmarkkinoille ja asettaa paineita hyvinvointiyhteiskunnan kestävyydelle. Syntyvyys saadaan nousuun tasa-arvoisella vanhemmuudella, lasten ja perheiden varhaisella tuella sekä koulujärjestelmän tulisi keskittyä perusopetukseen, jossa erityisesti poikien oppimisvaikeudet tulisi paremmin huomioida. Perhepolitiikan lisäksi olen pitänyt esillä mm. vastuullista taloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta, yrittäjyyttä sekä lähipalvelujen merkitystä (lehtikirjoituksiani). Olen ollut mukana kunta- ja aluepolitiikan toimielimissä sekä kansainvälisissä järjestöissä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia (International council on shared parenting, Nordisk ligestillingsråd). Olen ICT alalla ollut pitkään mm. palvelu-, hanke- ja projektijohtajana (linkedin). Edellinen vuosi meni hyvinvointialueiden valmistelussa. Tarvitsemme eduskuntaan kokeneita osaajia. Perheessäni on 10 vuotias tytär sekä Jackrusselin terrieri.

Heti vuoden alussa alamme jalkauttamaan kampanjasuunnitelmaamme ja otamme mielellämme vapaaehtoisia mukaan osallistumaan. Osallistua voi monella tavalla vaikkapa tulemalla mukaan tapahtumiin jakamaan flyereita, jakamalla julkaisuja sosiaalisessa mediassa tai muuten pitämällä esillä Petrin ehdokkuutta.

Pääset mukaan seuraavilla tavoilla.

Jätä sähköpostiosoitteesi sivullani.

Liity Whatsapp tukiryhmään.

Tai ottamalla suoraan yhteyttä Petriin

Petri 0407600553

Teretulemas oikein osaavaan joukkoon mukaan!

Toivotan teille kaikille parempaa vuotta 2023!

Petri Kolmonen

www.petrikolmonen.com

https://www.facebook.com/petri.kolmonen/

https://www.facebook.com/kolmonenpetri

https://www.instagram.com/petrikolmonen/