Keski-Uudenmaan Sote valtuusto

Nurmijärven kunnanhallitus nimesi minut kokouksessaan 23.8.2021 KeuSoten valtuustoon Keskustan miesjäsenenä. Tästä minun on kiittäminen niitä 75 äänestäjääni kunnallisvaaleissa. Vaikkakin äänimäärä jäi tavoitteesta niin se mahdollisti merkittävän luottamuspaikan, josta olen todella tyytyväinen. Sain sen paikan minkä olin ilmoittanut ensisijaiseksi toiveekseni. Uskon, että 4 vuoden kokemus Sote/ Hyvinvointilautakunnassa on antanut hyvät kannukset toimia tehtävässä menestyksekkäästi. Näin sen … Jatka artikkeliin Keski-Uudenmaan Sote valtuusto

Empatiakyky on tärkeä kuntapäättäjän ominaisuus

Suomi sai kuudenneksi kehnoimmat empatiapisteet 63 maan vertailussa (yhdysvaltalaistutkimus 2016). Empatia viittaa myötätuntoiseen eläytymiseen, kykyyn asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteitaan. Pahoinvointi on lisääntynyt hälyttävästi Suomessa. Lasten ja nuorten tilanne on hälyttävä ja psykoterapeutteja ei ole riittävästi. Psykoterapiakoulutus tulisi määritellä maksuttomaksi ja avata lisää koulutuspaikkoja, jotta kunnat voisivat antaa kahden viikon terapiatakuun asukkailleen. … Jatka artikkeliin Empatiakyky on tärkeä kuntapäättäjän ominaisuus

Uuden politiikan aika

Verkkouutiset 24.4.2021 Uuden politiikan aika. Vanha on jo nähty ja koettu huonoksi. Tarvitaan työn kannustavuutta, yritysten tukemista, velkaantumisentaittoa ja vakaata toimintaympäristöä yrityksille/ investoinneille. Vihreä siirtymä markkinoiden ehdoilla, ei poliittisella ohjauksella, Petri Kolmonen keskustan kuntavaaliehdokas Nurmijärveltä kirjoittaa. https://www.verkkouutiset.fi/tama-antaa-uskottavuutta-meille-vaikka-hallitus-kaatuisi/#c0953cb1

Nurmijärven tulevaisuus

Nurmijärvi jatkaa vahvana kasvukuntana, joten kasvun hallitsemiseen ja ohjaamiseen tarvitaan pitkäjänteistä yhdyskuntarakenteen suunnittelua ja seurantaa. Kirjoitin aiemmin, että koronapandemia lisää entisestään Nurmijärven vetovoimaa kaupunkikunnista ja näin on tapahtunut. Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksessa (2021) turvallisuus nousi tärkeimmäksi asuinpaikan valintakriteeriksi. Samaisessa tutkimuksessa nousi esiin myös asumisen väljyys. OLEN painottanut tiedolla johtamisen merkitystä ja kunnan tulisi vastata ihmisten toiveisiin. Hajautettu … Jatka artikkeliin Nurmijärven tulevaisuus

Kylien kehityskohteet ja rahoitus

Nurmijärven asukasluku jatkaa kovaa kasvuaan. Jotta kasvu olisi tasapainoista ja hallittavaa tulisi kunnalla olla selkeä visio sekä tavoitteet jota johdetaan tiedolla. Maankäytön osalta kunnan strategiassa lukee kehittyvät taajamat ja elinvoimaiset kylät. Kunnalla on päätäntävalta yhdyskuntarakenteen muodostumiseen jota ohjataan tarjonnalla. Kunnan vahvuuksina pidetään kaunista maalaismaisemaa, luontoa, väljyyttä ja sijaintia joka houkuttelee kuntaan asukkaita pääkaupunkiseudun kunnista. Kunnallisalan … Jatka artikkeliin Kylien kehityskohteet ja rahoitus

Kuntavaalikampanjapäällikkö Petteri Puurunen (KTM)

Kaksi päivää takana tiukkaa Kuntavaali kampanjan suunnittelua kampanjapäällikköni Petteri Puurusen (KTM, Markkinoinnin johtaminen) kanssa. Petteri on kovan luokan monipuolinen osaaja, jolla hoituu sekä hankkeiden läpiviennit, että markkinointi (mm. Nokian johtotehtävissä). Petteri on myös opettanut liiketaloutta, markkinointia ja johtamista 19v Haaga-Heliassa. Petteri on ehdottomasti parasta mitä on tarjolla kampanjapäälliköksi. Olen oppinut tuntemaan ja luottamaan Petteriin, kun … Jatka artikkeliin Kuntavaalikampanjapäällikkö Petteri Puurunen (KTM)

Nurmijärvi visio

Nurmijärvi ilmiö jatkuu ja viime vuonna oli enemmän kuntaan muuttaneita (+676), kuin vuosiin, mutta Nurmijärvellä ei ole yhteistä visiota ja ajatusta miltä kunta näyttää vaikkapa 5-10 vuoden kuluttua. Sinänsä tarpeelliset Pave selvitys sekä Nuuka ohjelma velkaantumisen tasaamiseksi ovat reaktiivisia toimia joihin joudutaan, kun rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty ajoissa. Vain pitkäjänteisellä suunnittelulla ja tarjonnalla pystymme … Jatka artikkeliin Nurmijärvi visio

Hyvää isänpäivää kaikille isille

Isän merkitys lapsen kehitykselle on merkittävä. Tutkitusti isän läsnäolo varhaislapsuudessa ennaltaehkäisee mielen­terveyden oireita lapsen myöhemmällä iällä. Lasten psykologi ja tutkija Malin Bergströmiä on tutkinut 172 000 vuoroasuvaa lasta. Kysyimme häneltä, onko hänen tutkimuksissaan havaintoja, että äidin merkitys lapselle olisi merkittävämpi kuin isän? Hän vastasi, että ei. Sukupuolella ei ole merkitystä lapsen näkökulmasta, vaan vanhemman hoiva ja huolenpito … Jatka artikkeliin Hyvää isänpäivää kaikille isille

Kunnan talous ja palveluverkkoselvitys

Palveluverkkoselvitys palautettiin valmisteluun kaikissa lautakunnissa. Tämä on selvä signaali siitä, että selvitystä ei pidetty onnistuneena monestakin syystä. Selvitys ei noudattanut valtuuston linjausta, eikä kunnan strategiaa. Kunnan talouden hoitaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka tulee piirtää kuvaa pitkälle tulevaisuuteen. Nykyinen selvitys hakee lyhytaikaista ratkaisua velkaantumisen pysäyttämiseen ilman kattavaa vaikutusarviota. On hyvinkin kyseenalaista, tuoko esitys todellista säästöä, koska … Jatka artikkeliin Kunnan talous ja palveluverkkoselvitys

Missä on kunnan kannattavuusohjelma?

Nurmijärven uutiset 9.9.2020 Nurmijärven kunnassa kuten muissakin kunnissa haetaan säästöjä heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Tämä on tietysti tärkeä toimenpide lyhyellä aikavälillä jolla vältetään liiallinen velkaantuminen, mutta saman aikaisesti tulisi huolehtia, että kuntalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta asuinpaikasta tai väestöryhmästä. Pelkästään ei lakisääteisistä palveluista karsiminen johtaa helposti yhdenvertaisuuskäsitteen rikkomiseen. Haja-asutusalueiden ja kyläläisten elämisenkuluja on lisätty mm. kiinteistöveronkorotuksella ja teiden … Jatka artikkeliin Missä on kunnan kannattavuusohjelma?