Keski-Uudenmaan Sote valtuusto

Nurmijärven kunnanhallitus nimesi minut kokouksessaan 23.8.2021 KeuSoten valtuustoon Keskustan miesjäsenenä. Tästä minun on kiittäminen niitä 75 äänestäjääni kunnallisvaaleissa. Vaikkakin äänimäärä jäi tavoitteesta niin se mahdollisti merkittävän luottamuspaikan, josta olen todella tyytyväinen. Sain sen paikan minkä olin ilmoittanut ensisijaiseksi toiveekseni.

Uskon, että 4 vuoden kokemus Sote/ Hyvinvointilautakunnassa on antanut hyvät kannukset toimia tehtävässä menestyksekkäästi. Näin sen muutoksen, kun kunnan Sote palvelut siirtyivät kuntayhtymän järjestettäväksi. KeuSote on saanut paljon palautetta, josta moni on myöskin hyvin kriittistä. En pelkää haasteita vaan nautin niistä ja uskon, että oma kädenjälki tulee myös näkymään Keski-Uudenmaan alueella.

Minua kiinnostaa erityisesti sosiaalitoimen-, lastensuojelun-, lasten-, nuorten-, perheiden- ja mielenterveyspalvelut. LAPE strategian mukaisesti matalia ja ennaltaehkäiseviä palveluja tulisi lisätä. Katson olevani tämän alueen asiantuntija. Perheiden tulisi saada tukea omaan kotiinsa (kotihoidontuen palautus). Ikäihmisten tulisi saada yksilöllistä hoitoa omalta omahoitajalta ja omaishoitoa on tuettava. Yhdistyksessämme Lasten oikeudet ry pyrimme edistämään vanhempien tasa-arvoista kohtelua ja lapsen oikeuksia täysimääräisenä. Tämä on ollut lähellä sydäntäni jo pitkään ja tuntuisi luonnolliselta jatkumolta edistää myös näitä tärkeitä asioita KeuSotessa, kun lapsi- ja perhepalveluita kehitetään.

Tulen palamaan tähän aiheeseen vielä tarkemmin, mutta isossa kuvassa minulle tärkeitä aiheita ovat:

 • Asiakkaan oikeusturva ja läpinäkyvyys
 • Tasa-arvo
 • Saavutettavuus vs. tavoitettavuus
 • Lähipalvelut
 • Hoitojonojen purkaminen ja nopea hoitoonpääsy
 • Laadukkaat palvelut
 • Palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten sisältö, velvoitteet ja sanktioiminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Yhteistyötä ja vuoropuhelua kuntien kanssa lisättävä
 • Vähemmän byrokratiaa, enemmän palveluja

Minulle on tärkeää saada palautetta KeuSote palveluista, jos ne eivät toimi. Palautetta voit lähettää minulle sähköpostilla petri.kolmonen@gmail.com

Hyvinvointialuevaalit lähestyvät ja vaalit järjestetään 23.1.2022! Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Tavoitteena tälle lyhyelle valtuustokaudelle on kerätä tietoa, analysoida ja esittää parannuksia joilla itselle keskeisiä tavoitteita saataisiin edistettyä. Tämä tulee auttamaan merkittävästi ja kasvattamaan tietopankkiani, jos päädyn asettumaan ehdolle seuraaviin hyvinvointialuevaaleihin Keski-Uudellamaalla.

Paljon kiitoksia äänestäjilleni!

Nurmijärvi visio

Nurmijärvi ilmiö jatkuu ja viime vuonna oli enemmän kuntaan muuttaneita (+676), kuin vuosiin, mutta Nurmijärvellä ei ole yhteistä visiota ja ajatusta miltä kunta näyttää vaikkapa 5-10 vuoden kuluttua. Sinänsä tarpeelliset Pave selvitys sekä Nuuka ohjelma velkaantumisen tasaamiseksi ovat reaktiivisia toimia joihin joudutaan, kun rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty ajoissa. Vain pitkäjänteisellä suunnittelulla ja tarjonnalla pystymme hallitsemaan ja ohjaamaan kunnan kasvua siten, että se on kunnalle positiivista. Tähän pääsemme tavoitteellisuudella ja tiedolla johtamisella.

Omasta mielestäni Nurmijärven tulisi pitää kiinni sen vahvuuksista maaseutukuntana ja ohjata kaavoituksella, rakentamisella ja palvelutarjonnalla siten, että kunta pysyy tasaisesti asutettuna ilman lähiöiden negatiivisia lieveilmiöitä. Maanhankintaa ja kaavoitusta tulisi lisätä Klaukkalan ohitustien vaikutusalueella jossa on hyvien liikenneyhteyksien mahdollistamana tilaisuus houkutella hyviä veronmaksajia ja yrityksiä. Haja-asutusalueiden suunnittelutarve ja emotila vaatimuksista on luovuttava. Yrittäjien ja kunnan välistä säännöllistä vuoropuhelua on jatkettava.

Oma visioni Nurmijärvestä on puutarhamaiset kaupunginosat joissa korostuu asumisen väljyys, viihtyisä ympäristö lähellä luontoa, laadukas rakentaminen sekä luonnolliset yhteisön kokoontumispaikat ja lähipalvelut.  

Valtuusto tulee päättämään 27.1.2021 sopeutustoimista kunnan talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallitus poisti Nuuka ohjelmasta lapsiin ja kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavia säästökohteita josta annan kiitosta. Koska vaikutusarviointeja ei tehdä säännönmukaisesti, eikä riittävää tietoa säästökohteiden vaikutuksesta ole niin riski virheellisten päätösten tekemiseksi kasvaa. Ilman tiedolla johtamista on mahdotonta sanoa onko säästö todellisuudessa säästö vai aiheuttaako se kustannuspainetta toisaalla. Ilman yhteistä visiota askelmerkit kunnan kehittämiseksi ovat haparoivia ilman yhteistä suuntaa joka katsoo pitkälle tulevaisuuteen.

Minun Nurmijärveni on rakennettu sen luonnollisille vahvuuksille jossa palvelut on hajautettu parhaiten tukemaan ihmisten hyvinvointia ja harrastusmahdollisuuksia.

Petri Kolmonen

Varavaltuutettu (Kesk)

Hyvinvointilautakunnan jäsen

Lasten oikeudet ry pj

Nurmijärven uutiset 27.1.2021

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/3435547