Keski-Uudenmaan Sote – kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheeni 5.5.2022

§11: Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lastensuojelun on puututtava lapseen ja vanhempaan kohdistuvaan vakavaan henkiseen väkivaltaan (vieraannuttaminen)

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja kuulijat,

Pahoitteluni alkuun, että tulen puhumaan suoraan asiakkaiden kokemuksia lastensuojelun palveluista. Olen tyrmistynyt lastensuojelun välinpitämättömyydestä suojella lapsiamme vakavalta henkiseltä väkivallalta. Vieraannuttamisen vaikutukset lapseen sekä kohdevanhempaan eivät ole ainoastaan vakavat vaan myös pitkäkestoiset. Traumaattinen kokemus ja yhteyden menettäminen vanhempaan sekä hänen lähisukulaisiin aiheuttavat myös lapsen vanhemmalla iällä merkittäviä psykosomaattisia oireita sekä elämänhallinta vaikeuksia kuten mielenterveysongelmia, syrjääntymistä tai päihteiden käyttöä. Monella isällä on ollut hyvät tai jopa erinomaiset välit lapseen ennen vieraannuttamista. Nyt moni isä on menettänyt kokonaan yhteyden omaan lapseen vuosien kamppailun jälkeen, kun lastensuojelu ei tue lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa vaan pikemminkin lähtee tukemaan vieraannuttajaa ja hänen valheitaan. En voi välttyä ajatukselta, että naisvaltainen lastensuojelu ei koe vieraannuttamista ongelmana, koska vieraannuttaja on useimmiten lapsen äiti. Sanon nyt hieman kärkkäästi, mutta vieraannuttamisen ja lastensuojelun toimia kokeneet isät kutsuvat lastensuojelua, äitien suojeluksi, eikä toimijaksi, joka olisi aidosti kiinnostunut lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Isät kokevat syrjintää myös lastensuojelun taholta. Pohjoismaisessa kyselyssämme johon tuli vastauksia 4500 selvisi, että suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää viranomaisten taholta pohjoismaissa. Peräti 44% vastaajista koki syrjintää usein.

Haluan kuitenkin painottaa, että vieraannuttaminen on aina väärin kohdistuu se sitten isään tai äitiin.

Hannu Lauerma, psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri kirjoitti Turun Sanomissa jo 8.10.2013 seuraavasti.

”Perinteinen suomalaisen miehen väkivaltaisuudesta päivittely elää kuitenkin stereotypioissa, joita käytetään tarvittaessa surutta ketä tahansa suomalaista miestä vastaan. Joskus muun muassa huoltajuuskiistoissa lasten isää vastaan. Joskus muun muassa huoltajuuskiistoissa lasten isää vastaan argumentoidaan oikeudessa väkivallan uhalla ilman, että ainoakaan asia miehen elämänhistoriassa, dokumentoidussa käyttäytymisessä, psyykkisessä tilassa tai olemuksessa puhuisi väkivaltariskin puolesta, ja kaikki näytöt ovat päinvastaisen puolella. Silti naisen voimakkaaseen eläytymiseen, joskus manipulointiin ja joskus jopa vainoharhaisuuteen pohjautuva tarina, joka on hänen päämääriensä kannalta sopiva, saatetaan ottaa esimerkiksi lastensuojelussa täytenä totena”

Vastauksessa vedotaan keinoihin, jotka ovat vanhemmille vapaaehtoisia. Onko lastensuojelu tietoinen, että tällaiset keinot eivät tavoita vieraannuttajaa, koska vieraannuttajan ainoa tavoite on vieraannuttaa lapsi hänen toisesta vanhemmastaan ja suvustaan. Onko lastensuojelu myöskään tietoinen mitä vaikutuksia välinpitämättömyydellä on lapseen ja vanhempaan? Puuttumattomuus on merkki vieraannuttajalle, että hän voi jatkaa lapsen ja kohdevanhemman henkistä pahoinpitelyä. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen seminaarissamme toi esille, että pelkästään vanhemman puhuttelu ja kertominen käytöksen vahingollisesta vaikutuksesta lapseen voi katkaista vieraannuttamiskierteen. Kuten aloitteessani toin esille niin tärkeintä on vieraannuttamiseen nopea ja varhainen puuttuminen, jossa lastensuojelu on aivan keskeinen toimija. OTT Anja Hannuniemen tutkimuksesta selviää, että lähes kaikissa vieraannuttamistapauksissa lapsella on lastensuojelun asiakkuus. Taustalla on usein vieraannuttaja vanhemman persoonallisuushäiriö joita on yli 60% vieraannuttajista sekä motiivina käyttää lasta kostonvälineenä kohdevanhempaa kohtaan. Kyseessä ei ole huoltoriita, jos toinen vanhempi vieraannuttaa ja toinen vanhempi yrittää turvata lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa.

Vastauksessa vedotaan, että vieraannuttamista on vaikea tunnistaa vaikka sekä viranomaiset, että poliitikot ovat julkisuudessa myöntäneet ilmiön olemassaolon. Onko lapsen ja vanhemman tapaamisten estäminen vaikeasti tunnistettavissa? Herääkin kysymys onko lastensuojelulla lainkaan tahtoa puuttua vakavaan ongelmaan, joka eri arvioiden mukaan koskettaa 800-3000 lasta vuosittain.  Valtuustoaloitteessa toin esiin, että vieraannuttamisen tunnistamiseen löytyy koulutusta ja jaoin siitä tietoa. Suomessa tulisi olla myös tarjolla vieraantuneen lapsen ja vanhemman välistä eheyttämisterapiaa kuten ulkomailla.

Jokainen voi miettiä omalla kohdalla miltä tuntuu menettää oma lapsi ilman omaa syytä.  

Esitänkin, että aloite palautettaisiin valmisteluun seuraavin tarkennuksin.

1.     Miten lastensuojelu varmistaa tasapuolisen vanhempien kohtelun ja miten lastensuojelu varmistaa, että toimia tehdään totuuden mukaisin tiedoin, eikä vanhempien esittämien väitteiden mukaisesti? Miten palautetaan isien luottamus ja kokemus siitä, että lastensuojelu tukee vieraannuttavaa vanhempaa?

2.     Millaista koulutusta on tarkoitus antaa sosiaalityöntekijöille vieraannuttamisilmiön tunnistamiseen? Millaisia toimia on tarkoitus tehdä lapsen oikeuksien sopimuksen jalkauttamiseksi?

3.     Koska nopea ja varhainen puuttuminen on kaikkein oleellisinta. Miten lastensuojelu aikoo toimia vieraannuttamista kohdatessaan tai, kun lapsen ja vanhemman tapaamisia estetään? Mitä toimia lastensuojelu aikoo tehdä, kun lapsi on välittömässä vaarassa ja vanhempi toistuvasti vieraannuttaa lasta puhuttelusta huolimatta ja estää vanhemman ja lapsen välisiä tapaamisia?

Palautusesityksestä äänestettiin.

Kyllä (esitys) : 29

Ei (palautus) : 7

Esityslista.
https://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_552022

LiveStream (Kohdasta 2:20:20 – 2:46:12)

Olen Keskustan aluevaaliehdokkaana Keski-uusimaalla

Olen Keskustan aluevaaliehdokkaana Keski-uusimaalla. Valtuustoon valitaan 69 valtuutettua. Minua voi äänestää Nurmijärveläiset, Hyvinkääläiset, Järvenpääläiset, Mäntsäläiset, Pornaisista ja Tuusulaiset.

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16

Ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022

Ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022

Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022

Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Olen tällä hetkellä Keski-uudenmaan Sote valtuutettu, joten olen päässyt tutustumaan alueen asioihin jo ennakkoon. Minulle myös perhe- ja sosiaalipalvelut ovat tulleet tutuksi Lasten oikeudet ry puheenjohtajana, jonka johdosta olen jo ehtinyt jättämään ensimmäisen aloitteeni. http://www.lastenoikeudet.fi/lastensuojelun-on-puututtava…/

Minulle tärkeitä asioita ovat;

Palvelujen turvaaminen ja saavutettavuus

Henkilöstön hyvinvointi ja keskittyminen hoitotyöhön

Hallinnon ja tehtävien karsiminen

Johtajuuden kehittäminen

Inhimilliset ja asiakaslähtöiset perhe- ja ikääntyneiden palvelut

Ajatuksiani voi käydä lukemassa blogistani. www.petrikolmonen.com

https://www.keski-uusimaa.fi/paikalliset/4351249…

Keski-Uudenmaan Sote valtuusto

Nurmijärven kunnanhallitus nimesi minut kokouksessaan 23.8.2021 KeuSoten valtuustoon Keskustan miesjäsenenä. Tästä minun on kiittäminen niitä 75 äänestäjääni kunnallisvaaleissa. Vaikkakin äänimäärä jäi tavoitteesta niin se mahdollisti merkittävän luottamuspaikan, josta olen todella tyytyväinen. Sain sen paikan minkä olin ilmoittanut ensisijaiseksi toiveekseni.

Uskon, että 4 vuoden kokemus Sote/ Hyvinvointilautakunnassa on antanut hyvät kannukset toimia tehtävässä menestyksekkäästi. Näin sen muutoksen, kun kunnan Sote palvelut siirtyivät kuntayhtymän järjestettäväksi. KeuSote on saanut paljon palautetta, josta moni on myöskin hyvin kriittistä. En pelkää haasteita vaan nautin niistä ja uskon, että oma kädenjälki tulee myös näkymään Keski-Uudenmaan alueella.

Minua kiinnostaa erityisesti sosiaalitoimen-, lastensuojelun-, lasten-, nuorten-, perheiden- ja mielenterveyspalvelut. LAPE strategian mukaisesti matalia ja ennaltaehkäiseviä palveluja tulisi lisätä. Katson olevani tämän alueen asiantuntija. Perheiden tulisi saada tukea omaan kotiinsa (kotihoidontuen palautus). Ikäihmisten tulisi saada yksilöllistä hoitoa omalta omahoitajalta ja omaishoitoa on tuettava. Yhdistyksessämme Lasten oikeudet ry pyrimme edistämään vanhempien tasa-arvoista kohtelua ja lapsen oikeuksia täysimääräisenä. Tämä on ollut lähellä sydäntäni jo pitkään ja tuntuisi luonnolliselta jatkumolta edistää myös näitä tärkeitä asioita KeuSotessa, kun lapsi- ja perhepalveluita kehitetään.

Tulen palamaan tähän aiheeseen vielä tarkemmin, mutta isossa kuvassa minulle tärkeitä aiheita ovat:

 • Asiakkaan oikeusturva ja läpinäkyvyys
 • Tasa-arvo
 • Saavutettavuus vs. tavoitettavuus
 • Lähipalvelut
 • Hoitojonojen purkaminen ja nopea hoitoonpääsy
 • Laadukkaat palvelut
 • Palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu
 • Sopimusten sisältö, velvoitteet ja sanktioiminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Yhteistyötä ja vuoropuhelua kuntien kanssa lisättävä
 • Vähemmän byrokratiaa, enemmän palveluja

Minulle on tärkeää saada palautetta KeuSote palveluista, jos ne eivät toimi. Palautetta voit lähettää minulle sähköpostilla petri.kolmonen@gmail.com

Hyvinvointialuevaalit lähestyvät ja vaalit järjestetään 23.1.2022! Aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022.

Tavoitteena tälle lyhyelle valtuustokaudelle on kerätä tietoa, analysoida ja esittää parannuksia joilla itselle keskeisiä tavoitteita saataisiin edistettyä. Tämä tulee auttamaan merkittävästi ja kasvattamaan tietopankkiani, jos päädyn asettumaan ehdolle seuraaviin hyvinvointialuevaaleihin Keski-Uudellamaalla.

Paljon kiitoksia äänestäjilleni!