Suomi ei ole aidosti tasa-arvoinen maa

Julkaistu Keski-Uusimaa lehdessä 22.2.2023

Suomen sijoitus BIGI indeksissä on sija 72 (2020), joka huomioi myös miesten hyvinvoinnin ja tasa-arvon yhteiskunnassa. Suomalaiset naiset ovat tasa-arvossa neljännellä sijalla Euroopassa Ruotsin, Tanskan ja Alankomaiden jälkeen (2022). 

Tässä muutama tasa-arvoon liittyvä tilasto; miehet tekevät itsemurhista 80%, miehet käyttävät terveydenhuoltoon 46% vähemmän varoja, kuin naiset, miesten elinajanodote on 7,2 vuotta naisia lyhyempi, suurin osa väkivallan uhreista on miehiä, huono-osaisuus kohdistuu miehiin (asunnottomat 80%, yömaja-asukit 95%, vangit 95%), miehet kärsivät huoltajuuskiistoissa, miehillä on naisia alhaisempi koulutustaso, asevelvollisuus koskettaa vain miehiä, vaaralliset työt kasaantuvat miehille (73,3% kaikista tapaturmista) eikä miesnäkökulma toteudu naisvoittoisissa tasa-arvoelimissä. 

Nykyfeminismi ei edistä tasa-arvoa vaan se on naisten oikeuksien edistämistä. Ongelma ei ole se, että on toimijoita, jotka edistävät naisten oikeuksia vaan se, että naisjärjestöt saavat tähän valtiontukea toisin, kuin miesjärjestöt. Intersektionaalinen feminismi ei edistä tasa-arvoa jättämällä kokonaisia ihmisryhmiä tasa-arvotyön ulkopuolelle. Koko yhteiskunta hyötyy siitä, kun miehet ovat hyvinvoivia ja kokevat olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnassa.

Aidosti tasa-arvoinen yhteiskunta kannustaa perustamaan perheitä ja hankkimaan lapsia. Miehen alhainen koulutustaso lisää riskiä lapsettomuudelle, kun naisilla tämä on toisinpäin. Teimme Pohjoismaisen kyselyn, johon tuli 3500 vastausta. Suomalaiset isät kokevat eniten syrjintää Pohjoismaista ja 81% kyselyyn vastanneista oli joko kokonaan tai osittain menettänyt luottamuksen viranomaisiin. Eniten isät toivovat laillisia oikeuksia omiin lapsiinsa ja perhe-elämään. Luonnollisesti isän rooli äidin elättäjänä ei kannusta hankkimaan lapsia. 

Toivoisin, että Suomesta tulisi aidosti tasa-arvoinen maa. 

Petri Kolmonen

Keskustan eduskuntavaaliehdokas 

Uusimaa