Ilmastotalkoot

Suomella on kansainväliset (päästökauppasektori) sekä kansalliset tavoitteet (taakanjako) päästöjen vähentämisestä. Suomi on saavuttamassa vuoden 2020 päästövähennys tavoitteet (EU). Euroopan Unionilla on kunnianhimoisemmat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä joka vaatisi myös Suomelta mittavia sekä monipuolisia toimia tuohon tavoitteeseen pääsemiseen. Suomi on siis oman velvoitteensa hoitanut, mutta sitoutuvatko muut teollisuusmaat Kioton sopimuksen tavoitteisiin. Yhdysvallat on irtisanoutunut sopimuksesta ja kehittyvissä maissa ei näytä olevan riittävää tahtoa lähteä ilmastotalkoisiin mukaan.

Kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on varoittanut, että ilmasto lämpenee maapallolla nopeampaan, kuin aiemmin on ennakoitu (+2C) joka tulisi aiheuttamaan kuivuutta sekä sään ääri-ilmiöitä. Tämä taas puolestaan tulisi aiheuttamaan suuria väestöliikkeitä erityisesti Afrikasta Eurooppaan.

Suomi oman käsitykseni mukaisesti pystyy parhaiten vastaamaan haasteelliseen ilmastotavoitteeseen suosimalla suomalaista tuotantoa sekä investointeja tämän johdosta vähenisi sekä tuonnista johtuvat päästöt, että tuotannosta johtuvat päästöt. Tuotantoa tulisi olla siellä missä energiaa tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä (suomessa vesi ja puu). Koska Suomi on vientiriippuvainen maa meidän intresseissä ei ole verottaa tai rankaista (tullit) niitä tuotteita jotka tulevat maista jotka eivät näytä piittaavan päästötavoitteista. Ainoa vaihtoehto näissä toimissa on toimia kansainvälisesti EU tasolla joka ei suoraan kohdistaisi vastatoimia Suomea vastaan.

Suomella on heikommat edellytykset vähentää päästöjä, kuin mailla jossa uusiutuvan energian tuotanto on ympärivuotista (aurinkoenergia). Suurimmat päästöt tulevat energiasektorilta (74%) johon sisältyy sekä polttoaine-, että haihtumapäästöt.

Mitä siis tehdä?

Suositaan suomalaista tuotantoa kuten kulutustuotteet (ruoka, vaatteet, tavarat), kotimaista polttoainetta, käytetään suomalaista raaka-ainetta rakentamisessa (puu), hoidetaan metsiämme (hiilinielu), siirrytään hiiliperäisestä energiantuotannosta uusiutuvaan, kehitetään edelleen hiilentalteenottoa, investoidaan uusiin innovaatioihin (clean tech), kevennetään vähäpäästöisten autojen verotusta. Suomalaista suosimalla emme menetä mitään vaan voimme saavuttaa jotain merkittävää emmekä vahingoita talouttamme. Lentoliikenteestä tiedämme, että sen hiilijalanjälki on niin mittava, että yksi lentomatka Aasiaan vastaa yli 10 vuoden autoilua. Onkin perusteltua harkita lentämisen kovempaa verottamista ainakin lomalentojen osalta. Etätyön mahdollisuuksia tulisi kartoittaa sekä suosia.

Mitä ei tule tehdä?

Liikkuminen (tie, raide) on ihmisten perustarpeita joka myös ylläpitää talouden toimeliaisuutta. Jo tällä hetkellä autoiluun kohdistuvat verot ovat suhteellisen korkeat (8 mrd), mutta silti tiestön korjausvelka kasvaa. Asumiseen on ehdotettu lisäveroja jotka pahimmillaan johtaisivat ihmisten ahdinkoon. On siis löydettävä uudenlaista ajattelua sekä kannustusta suosia suomalaista ja ekologisempaa elämäntapaa.

Jättäkäämme jälkipolville maa joka on elinkelpoinen.

Petri Kolmonen

Nurmijärven hyvinvointilautakunta

Keskustan eduskuntavaaliehdokas

 

 

 

Oma Eduskuntavaali 2019 ehdokkuus Uudenmaanvaalipiirissä varmistui

Olin pakotettu kirjoittamaan jotain pikaisesti, kun tieto näköjään leviää kulovalkean tavoin. Tulin siis valituksi tänään 6.10.2018 Keskustan Uudenmaanpiirin kokouksessa eduskuntavaaliehdokkaaksi. Mikä tekee tästä erityisen on se, että nyt tehtiin valinnat ensimmäisistä ehdokkaista joita Keskusta pitää ns. varmoina valintoina.

”TÄMÄ TARKOITTAA OMAN TULKINTANI MUKAAN, ETTÄ PUOLUE USKOO VAHVASTI MAHDOLLISUUKSIINI PÄÄSTÄ EDUSKUNTAAN”.

En voi kieltää, että tuleminen valituksi kärkiryhmässä oli yllätys itselleni vaikkakin olen saanut syksyn ajan paljon julkisuutta puolustaessani lasten sekä vanhempien oikeuksia eron jälkeen. Julkisuutta on tullut erityisesti ollessani Isät lasten asialla puheenjohtajana. Keskustan luotto mahdollisuuksiini on siis kova joka tarkoittaa, että tulen panostamaan vahvasti vaalikampanjaani. Tästä syystä johtuen minun tulee alkaa mitä pikemmiten keräämään tukijoukkoa ympärilleni alkaen kampanjapäälliköstä. Olisitko kenties sinä halukas osallistumaan? Palkintona  ainakin vaaliristeily helmikuussa johon koko kampanjaryhmä tulee osallistumaan sekä ikimuistoinen kokemus.

On ilahduttavaa kuulla kuinka Keskustan vaaliteemat sopii hyvin omiini! Keskusta haluaa panostaa mm. seuraaviin teemoihin.

 • Lasten ja nuorten hyvinvointi
 • Nuorten syrjäytyminen (70000 nuorta on syrjäytymisvaarassa erityisesti pojat)
 • Arvokas vanhuus
 • Perustulo
 • Asumisen valinnanvapaus
 • Liikkumisen vapaus myös kaupunkien ulkopuolelta (vähäpäästöisillä autoilla)

Itse lisäisin tuohon vielä yrittäjyyden tukemisen joka luo meille pohjan hyvinvointivaltion palvelujen mahdollistajana.

Keskusta kuten muutkin hallituspuolueet ovat saaneet kritiikkiä mm. leikkausten johdosta joten on myös hyvä summeerata mitä Keskusta on saanut aikaiseksi vaalikaudella. (Lähtökohtana ennen vaalikautta oli merkittävät leikkaukset 7 mrd euron alijäämän kattamiseksi). Tällaisia asioita tulee mieleeni mm.

 • Utopistisena (ekonomit) pidetty 72% työllisyysaste saavutettiin vuosi etuajassa
 • 7 mrd vuosittainen velanotto on pienentynyt 1,5 mrd velanottoon
 • 120000 ihmistä on työllistynyt
 • Yrittäjille omistusmuodosta riippumatta on annettu verovähennysoikeus
 • Pieni tuloisimpien kela tukea korotettiin

Keskusta oli pakotettu tekemään kipeitä leikkauksia jotta talouskasvu saatiin vauhtiin ja nyt se on euroopan kovimpia. Ei leikkauksia tehty muuten, kuin pakon edessä. Ikävää on tietysti se, että leikkaukset kohdistui naisvaltaisiin aloihin josta puolue on aidosti pahoillaan, kun yksityiseltä valtio ei voi leikata (oma tulkinta).

Jäsentelen vielä ajatuksiani omasta kampanjateemasta, mutta tietyt pääpointit on selvät.

 • Tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu (erityisesti vanhemmuudessa)
 • Lasten- ja nuorten hyvinvointi
 • Arvokas vanhuus
 • Yrittäminen ja siihen kannustaminen (rakenteellisia uudistuksia ja oikeus sosiaaliturvaan)
 • Sosiaali- ja terveysalan laatustandardit ja laatu kontrolli (perusteelliset selvitykset)
 • Maltillinen maahanmuuttopolitiikka (resurssit vs. kotoutuminen)
 • Vero-ohjaus (ohjataan verotuksella mm. ulkomaalaisten asiantuntijoiden houkuttelua, investointien kannattavuutta sekä suomalaista omistajuutta)
 • Virkamiesten sekä tuomareiden vastuullisuuden sekä seurannan korostamista

Lisää teemoistani tulen laittamaan myöhemmin, kun olen saanut ajatuksiani koottua kasaan.

Tähän loppuun haluan vielä kiittää Keskustaa luottamuksesta!

Tästä ikimuistoinen matka alkakoon ja kiitän niitä kaikkia jotka ovat tämän minulle mahdollistaneet!

Parhain terveisin

Eduskuntavaaliehdokas

Petri Kolmonen