Maakuntavaalit 2018 ehdokkuus Uudenmaan vaalipiirissä

Eilen 19.5.2018 Keskustan Uudenmaan ja Helsingin ylimääräinen yleiskokous nimesi minut ehdokkaaksi Maakuntavaaleihin. Vaalit järjestetään Lokakuussa 2018 joten oma vaalikampanjani alkaa tästä päivästä alkaen.

MAKU ja SOTE uudistus ovat aiheuttaneet kiivasta keskustelua, koska kyseessä on ehkä Suomen historian suurin hallintouudistus. Alkuperäisistä tavoitteista pitää pitää tiukasti kiinni !

 • kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja
 • parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta
 • hillita kustannuksia (mm. nykyisestä yli 400 hallinnon mallista 18 hallintoon)  

Oppositio puolueet sekä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ovat uudistuksen loppumetreillä alkaneet kritisoimaan nykyistä mallia vaikka  uudistuksen välttämättömyydestä ovat asiantuntijat olleet yhtä mieltä. On mennyt 4 hallituskautta ja vasta nyt Keskusta vetoisesti uudistus näyttäisi toteutuvan. Aiempina hallituskausina oppositio puolueet ehdottivat suurkunta mallia joka kaatui perustuslaillisiin ongelmiin. Nyt, kun malli on perustuslaki kelpoinen toivon, että uudistus viedään päättäväisesti maaliin. Olemme eläneet liian pitkään kuluttavassa epävarmuudessa vaikka kuntayhtymissä on jo pitkään uudistusta valmisteltu. Vaikuttaisi, että Keski-Uudenmaan (KU) mallia oltaisiin ottamassa pohjaksi tulevalle maakuntauudistukselle. Olen toiminut KU Sote valtuuston sekä jaoston varajäsenenä ja ollut hyvin perillä uudistuksen etenemisestä.

Ihmisillä on perustellusti syntynyt huoli siitä, että kuuluuko Uudenmaan maakunnassa myös pienten kuntien ääni, koska moni pieni kunta saattaa jäädä ilman edustajaa uudessa maakuntavaltuustossa. Tästä syystä johtuen keskusta on ehdottanut kuuden aluelautakunnan perustamista jotka olisivat Helsinki, Espoo-Kauniainen, Vantaa, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Itä-Uusimaa. Aluelautakuntien tehtävänä on huolehtia alueensa äänen kuulumisesta palveluiden järjestämisessä ja alueen kehittämisessä. Niiden tulee tehdä myös tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Maakuntien tehtäviin kuuluu mm.

 • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
 • maakunnan, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen sekä niihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yritys-, työ ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen
 • maakunnan koulutustarpeiden ennakointi ja koulutustavoitteiden valmistelu
 • maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
 • liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito
 • yksityisteiden valtionavustustehtävät
 • maatalous ja maaseudun kehittäminen, maatalousyrittäjien lomituspalvelut
 • kalatalous ja vesitalous
 • pelastustoimi
 • vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesien ja merensuojelu

Omat kannukseni tehtävään

 • Nurmijärven valtuuston vj
 • Nurmijärven hyvinvointilautakunnan jäsen (ent. sote lautakunta)
 • Keski-Uudenmaan Sote valtuuston sekä jaoston vj
 • Isät lasten asialla ry (ILA) hallituksen puheenjohtaja
 • Miesjärjestöjen keskusliiton (MJKL) hallituksen jäsen
 • Tasa-arvo asiain neuvottelukunta (TANE) miesjaoston jäsen

Kärkiteemani

 • Lastensuojelun sekä sosiaalitoimen kehittäminen tasa-arvoisempaan, oikeudenmukaisempaan sekä ennaltaehkäisevämpään suuntaan.
 • Lasten ja nuorten oikeuksien puolustaminen (mm. lapsen oikeus molempiin vanhempiin)
 • Arvokas vanhuus ja huolenpito
 • Yritystoiminnan tukeminen sekä yrittäjyyden esteiden purkaminen
 • Kaavoituksen kehittäminen laaja-alaisemmin ja pitkä jänteisemmin ennenkaikkea tukemaan ihmisten hyvinvointia
 • Liikenneratkaisujen kehittäminen suuntaan joka mahdollistaa asumisen/ liikkumisen myös kaupunkien ulkopuolella
 • Maatalouden omavaraisuudesta kiinni pitäminen
 • Kaupunkien oman kehittämisstrategian luominen (pärjääminen kansainvälisesti)
 • Koulutuksen kehittäminen
 • Syrjäytymisen ehkäiseminen

 

Tähän loppuun haluan vielä kiittää Keskustaa luottamuksesta. Oman vaalikampanjan luominen alkaa nyt ja toivon ennenkaikkea, että saisin tilaisuuden keskustella mahdollisimman monen ihmisen kanssa, koska teitä äänestäjiä vartenhan me tehdään töitä. Toivoisin myös avointa ja rehellistä keskustelua siitä miten mallia voitaisiin kehittää paremmaksi, koska tosiasiahan on, että kukaan ei tällä hetkellä tiedä tarkalleen miten uudistus tulee vaikuttamaan. Yritämme kehittää mallia päätavoitteiden mukaisesti sekä ihmisten hyvinvointia lisäävästi.

Mukavaa alkukesän jatkoa!

Petri Kolmonen

#maakuntavaalit2018 #maakuntavaalitehdokkuus #petrikolmonen

Kolmonen_Petri_Nurmijarvi_Keskusta_n

 

 

 

 

 

Kansainvälinen Vieraannuttamisen vastainen päivä Narinkkatorilla 25.4.2018

Kansainvälistä vieraannuttamisen vastaista päivää vietettiin Narinkkatorilla 25.4.2018. Tämä oli kuudes kerta, kun Isät lasten asialla järjesti kyseisen tapahtuman. Tapahtumaa vietettiin 30 eri maassa samaan aikaan.

Omassa puheessani toin esille, että Isät lasten asialla on ennenkaikkea lastensuojelujärjestö jonka tärkein tavoite on lasten hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteeseen pääsyyn tarvitaan uuteen lapsenhuoltolakiin kirjaukset vanhempien yhdenvertaisesta kohtelusta, vuoroasuminen tulee olla normi lähtökohta ja vieraannuttaminen tulee kirjata lakiin. Puheessani toin myös esille tutkimustietoa jonka mukaan vieraannuttajia erovanhemmista on 10-15% joten puhutaan laajasta ilmiöstä. Jotain myös kertoo tilastot joiden mukaan 30% lapsista menettää oleellisesti yhteyden etävanhempaan. Jos lähivanhempi perustaa uusioperheen tuo luku nousee 37%. Jos vieraannuttaja ei välitä sopimuksista eikä lasten hyvinvoinnista niin Suomikin tukee lainsäädänöllä sekä virainomaistoiminnalla lasten vieraannuttamista. Suomi on sitoutunut jo vuonna 1991 YK.n lasten oikeuksien sopimukseen (juridinen) jonka mukaan lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Euroopan neuvosto  suositteli kaikille jäsenmaille eron lähtökohdaksi vuoroasumista jonka kaikki jäsenmaat allekirjoitti mukaanlukien Suomi. Ruotsissa yli puolet lapsista elää vuoroasumisessa joka on tutkitusti lapsen hyvinvointia edistävä järjestely.

Kiitän kaikkia osallistujia ja mahtavia puhujia.

Puhujalista:

Petri Kolmonen, ILA pj

Kari Uotila, kansanedustaja

Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja lastensuojelunkeskusliitto

Tarja Räisänen/ Markku Virtanen, Kaapatut lapset ry

Pauli Kiuru, kansanedustaja

Tuomas Kurttila, lapsiasiainvaltuutettu (tapahtuman suojelija)

Sari Raassina, kansanedustaja ja tasa-arvo asoiden neuvottelukunnan pj

Pekka Pere, ILA tutkimusjohtaja

 

Mukavaa kevään jatkoa!

Petri Kolmonen30171367_1735613426506060_5770022104365818174_o