Isät Lasten Asialla (ILA)

Yhdistyksen vuosikokouksessa 15.4.2018 minut valittiin äänestyksen jälkeen hallituksen puheenjohtajaksi. Olen erittäin otettu jäsenten luottamuksesta yhdistyksessä jonka uraa uurtavaa työtä arvostan. Olen myös erittäin tyytyväinen hallituksen kokoonpanoon jossa yhdistyy valtava määrä osaamista ja kokemusta eri osaamisaloilta. Meillä oli eilen 18.4 ensimmäinen järjestäytymiskokous joka sujui erinomaisesti. Vaikka aiheet ovat vakavia on hallitus yksimielinen, positiivinen ja fokusoitunut. Olen toiminut yritysten johtoryhmissä ja tiedän kuinka suuri voima ryhmässä on, kun kokoonpanossa on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine vahvuuksineen. Hallitus on toimintakykyinen ja valmis ottamaan haasteet vastaan.

Puheenjohtaja kaudellani toivon, että yhdistys vahvistaisi edelleen imagoa asiantuntija organisaationa sekä tukiyhdistyksenä niille niin monille jotka ovat eron jälkeen joutuneet kokemaan kovia, kun kaipuu omaa lasta kohtaan tuntuu sydänjuuria myöten. On tärkeää lisätä yleistä tietoisuutta siitä todellisuudesta, jossa niin monet isät tai myös äiditkin elää. Mutta tämä ei riitä vaan yhteiskunnan on otettava myös vastuu lasten hyvinvoinnista. Vaadimme konkreettisia toimia kuten uusi lapsenhuoltolaki, jossa on oltava sanktioita vanhemmalle joka aiheuttaa henkistä väkivaltaa lapselle joko vieraannuttamisella tai huoltokiusaamisella. Tulemme myös vaikuttamaan ja vaatimaan asennemuutoksen muuttamista suuntaan, jossa isä ja äiti nähdään tasaveroisina vanhempina. Tulemme myös vaikuttamaan ja vaatimaan, että pinttyneistä oikeusopillisista termeistä on luovuttava kuten etävanhemmuus/ lähivanhemmuus tai riitaisuus. Lapselle isä ja äiti ovat molemmat yhtä tärkeitä eikä oikeuden tule erotella vanhempia kahteen kastiin. Jos vanhempi haluaa viettää enemmän aikaa lapsen kanssa ja puolustaa lapsen oikeutta molempiin vanhempiin ei hän ole riitainen vaan kyse on ihmisoikeuksista. Tulemme myös vaatimaan ja vaikuttamaan, että vuoroasumisesta tulee normi lähtökohta eron jälkeen joka lisää lasten hyvinvointia ja jota tukee monet tutkimukset. Tulemme myös vaatimaan ja vaikuttamaan, että lapsella voi olla kaksi kotia (osoitetta) ja tuet jaetaan oikeudenmukaisemmin, kuin nykyään.

Hallitus tulee tarkentamaan strategiaa ja visiota paremmasta huomisesta seuraavassa kokouksessa. Haluan, että toimimme yhdistyksenä mahdollisimman avoimesti jäsenkuntaa kohtaan joten kokouksiin voi osallistua kuka tahansa jäsenistä. Tulemme myös julkaisemaan hallituksen pöytäkirjat yhteisellä foorumilla.

Hallituksella on paljon asioita pöydällä joita tulemme työstämään tärkeys järjestyksessä joten toivon malttia jäseniltä ja uskoa, että asiat muuttuvat varmasti parempaan suuntaan.

Nykyinen hallituskokoonpano.

Petri Kolmonen, pj

Pauli Tossavainen, vpj

Juha Jauhiainen, rahastonhoitaja

Juha Kauppila, sihteeri

Pauli Fabian, tiedottaja

Pekka Pere, tutkimusjohtaja

Kari Rouvinen, jäsen

Juhani Korpela, jäsen

Johan Hurmerinta, jäsen

 

Kansainvälinen vieraannuttamisen vastainen tapahtuma järjestetään Ke 25.4.2018 klo 15-17.40 Narinkkatorilla Helsingissä. Paikalle saapuu hieno kattaus asiantuntevia puhujia ja toivon, että näemme teidät mahdollisimman runsaslukuisina!

Kaikille jäsenille toivon voimia ja jaksamista.

Petri Kolmonen

ILA Hallituksen puheenjohtaja

 

 

Uhriutuminen vallankäytön välineenä

Haluan korostaa, että en suinkaan vähättele niiden kokemuksia jotka ovat kokeneet tulleensa väärin kohdelluksi enkä niitä jotka ovat oikeasti kohdanneet väkivaltaa, mutta nykyinen keskustelu on siirtynyt tasolle, jossa asioita ei pyritä selvittämään eikä korjaamaan vaan syyllistämään. Kyse on siis toimintatavoista.

Laki lähtee siitä, että kaikki ovat syyttömiä kunnes toisin todistetaan. Siitä syystä #metoo tyyliset kampanjat ovat hyvin ongelmallisia. ”Uhriutumalla” voidaan seuraamuksetta leimata toinen ihminen ”syylliseksi” mikä voi aiheuttaa syytetylle kohtalokkaita seurauksia. Näin kävi mm. Benny Fredrikssonille joka teki itsemurhan #metoo kampanjan vuoksi (entinen Tukholman kaupunginteatterin johtaja). Häntä syytettiin kovasta johtamistyylistä työntekijöiden puolelta nimettömästi. Mielestäni lakia tulee kunnioittaa eikä #metoo tai muutkaan noitavainolta vaikuttavat toimet ole lain tai sananvapauden hyvien periaatteiden mukaisia. Oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti tulee aina molempia osapuolia kuulla eikä lietsoa yksipuolista vihaa sosiaalisessa mediassa.

Uhriutumisen määritelmän mukaisesti uhriutuminen oikeuttaa muiden väärinkäytön, manipuloinnin, selviytymisstrategian tai huomion etsimisen (Wikipedia). Tähän liittyviä määritelmiä ovat erilaiset persoonallisuushäiriöt sekä narsismi. Uhriutuminen on vallankäytön väline ja on vaikea keksiä mitään tehokkaampaa välinettä, koska ”uhrihan” kerää kaiken sympatian ihmisiltä ja kukaan ei edes yritä kyseenalaista ”uhriutuvan” väitteitä vaan käsittelevät väitteitä sensitiivisesti jolloin totuus jää piiloon. Tähän, kun lisätään vielä, että syyllisen leiman jo saanut ihminen ei saa tilaisuutta puolustautua.

Suomessa on järjestelmiä kuten Ensi- ja Turvakoti joka on tarkoitettu väkivaltaa kokeneiden ihmisten suojeluun (useimmiten naisten). Sinänsä hyvä, että on olemassa paikka oikeasti väkivaltaa kokeneille ihmisille, mutta ongelmaksi koituu järjestelmän väärinkäyttäjät juuri ne ”uhriutuvat” jotka käyttävät järjestelmää häikäilemättömästi omien tavoitteiden ajamiseen. Isät Lasten Asialla järjestön kokemuksien, että näyttöjen valossa ilmiö ei ole marginaalinen vaan yllättävän yleinen. Koska Ensi- ja turvakoti ei tarkista ”uhrin” väitteiden totuudenperäisyyttä vaan keskittyy vanhemman ja lapsen suojeluun niin syytön osapuoli saa jo ennen oikeudenkäyntiä ”syyllisen” leiman. Vieraannuttajat käyttävät järjestelmää jotta saisivat syyn katkaista lapsen ja vanhemman väisen yhteyden sekä painavaa etua tulevaan huoltajuusoikeudenkäyntiin. Tietenkään väkivaltaisuudesta ei ole mitään näyttöä, eikä syytettyä ole kuultu ja toisinaan patologinen valehtelija on kaatunut omiin valheisiinsa tai niiden määrään ja tunnustanut valehdelleensa. Vaikka oikeudessa on näyttöä valehtelusta niin myös siellä elää vahvana ”uhrin” tai heikomman puolustaminen joka näkyy epätasa-arvoisina päätöksinä suosien äitiä joka voi olla myös vastoin lapsen etua.

Perättömät syytökset aiheuttavat syytetylle vakaviakin henkisiä ongelmia sekä vaikeuksia selvitä arjessa, mutta sitähän osa ”uhriutuvista” haluaa verenmaku suussa. Todellinen uhri jää tunnistamatta, koska asioita ei selvitetä ja toivon tähän korjausta pikemmiten! Suosittelen niille jotka ovat kokeneet väärinkäyttöä vaihtamaan työnantajaa tai paikkaa missä väärinkäyttöä on tapahtunut.

Siivotaan järjestelmästä väärinkäyttäjät pois jotta oikeasti apua tarvitsevat saisi apua.