Lastemme huolestuttava nykytila   

Elämme aikaa, kun lasten ja nuorten pahoinvointi kunnassamme ja Suomessa on kovassa kasvussa. Olen erittäin huolissani lastemme nykytilasta. Lastensuojeluilmoitusten (+42%) sekä huostaanottojen (myös kiireellisten +345%) määrä on rajussa kasvussa sekä lasten ja nuorten fyysinen, että psyykkinen kunto on hälyttävällä tasolla.

Lastensuojelun toimet ovat tällä hetkellä pääsääntöisesti korjaavia, kun pitäisi päästä mitä pikemmiten ennaltaehkäisevään toimintaan. Rahallinen sekä sosiaalinen lasku on mittava ja tuo raha tulisi olla ennaltaehkäisevissä toimissa. Toimet ovat siis myöhässä nykytilanteessa ja pikaisia toimia tarvitaan. Olen pyytänyt tilastoa juurisyistä jotka aiheuttavat ongelmia lapsiperheissä jotta paremmin pystyisimme kohdistamaan toimia, mutta sitä tietoa ei ikävä kyllä ole saatavilla. Onko myöskään lastensuojeluilmoitusten määrä oikea mittari määrittelemään lastensuojelun onnistumista? Mielestäni ei ole vaan se voi olla jopa indikaatio siitä, että kynnys ilmoituksen tekemiseen on madaltanut joka antaa mahdollisuuden varhaiseen puuttumiseen. Matalan kynnyksen palveluja on lisätty, mutta ei ilmeisesti riittävästi. Avain lastensuojelussa tulisi olla varhainen tunnistaminen joka ei ole mahdollista ilman laajaa yhteistyötä niiden toimijoiden kanssa jotka ovat lähellä perhettä ja lapsia kuten sosiaalityö, päiväkodit ja koulut.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate vuonna 2017 oli yli 107 miljoonaa, kun taas liikuntapalvelun toimintakate samana vuonna oli 562000 (0.5% Sote menoista). Tänä vuonna liikunta sekä järjestön avustuksia on hieman korotettu, mutta olisiko aiheellista tutkia voisiko liikuntapalvelujen toimintakatetta vieläkin nostaa. On tutkittua tietoa siitä kuinka urheilu ja liikkuminen lisää sekä fyysistä, että henkistä hyvinvointia ja väittäisin, että liikuntapalvelujen korotus vähentäisi vähintään samassa suhteessa Sote menoja. Lasten ja nuorten liikuntaharrastukset eivät tulisi olla rahasta kiinni vaan saatavilla kaikille vanhempien tulotasosta riippumatta.

Mitkä toimet olisi kaikkein vaikuttavampia? Kaikkihan lähtee asenteista ja siitä ajattelemmeko lapsemme parasta. On tärkeää, että myös vanhemmat kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista ja vievät heidät harrastuksiin sekä rajoittavat pelaamista sekä digitaalisten laitteiden käyttöä (yleensä 1-2h/ päivä). Nurmijärvellä on Liikkuva koulu projekti käynnissä joka on hyvä esimerkki siitä miten pyrimme saamaan kaikki lapset mukaan liikunnallisiin harrastuksiin mukaan. Tärkeintähän on liikkumisen riemu ja innostus. Myöskin paikallisille seuroille tulisi antaa mahdollisuus esittäytyä kouluissa.

Tarvitsemme pikaisia toimia!

Petri Kolmonen

Hyvinvointi lautakunnan jäsen