Sote uudistuksen ICT milljardeista

KeuSoten edellinen valtuusto päätti että yhdysvaltalaista asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apottia ei valita ICT ratkaisuksi. Tämä on ollut viisas ratkaisu, mutta silti Apotti on edelleenkin vaihtoehtona nyt aloittaneella uudelle valtuustolle. Suomessa Apottia on kehitetty vastaamaan suomalaisia vaatimuksia jo 9 vuotta ja kustannukset ovat nousseet 350 miljoonasta 774 miljoonaan. Investoinneista huolimatta järjestelmässä on edelleen merkittäviä puutteita liittyen käytettävyyteen ja jopa potilasturvallisuuteen ja tietosuojaan. Mielestäni tämä ei ole yllättävää, kun järjestelmä on alunperin kehitetty yhdysvaltalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.

Suomi on ylpeä korkeasta ICT osaamisesta, joten olisi perusteltua investoida kotimaisiin vaihtoehtoihin ja kotimaiseen työvoimaan. Järjestelmää voi pitää niin kriittisenä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, että on myös perusteltua sijoittaa omavaraisuuteen, osaamisen- ja jatkuvuuden kehittämiseen. Meiltä löytyy myös valmiita kotimaisia ratkaisuja, kuten Esko systems joten kehitystyötä ei tarvitse aloittaa alusta. Koska on kyseessä niin merkittävä hankinta kustannukseltaan, että kriittisyydeltään tulisi hankinnassa käyttää laajaa moniammatillista osaamista, jossa mukana tietojärjestelmäasiantuntijoita, lakimiehiä, että loppukäyttäjiä.

Koska oma taustani on tietojärjestelmäpalveluiden kehitystyöstä myös terveyssektorilla niin tiedän mitä suurten hankkeiden läpivienti vaatii. Minulle on perusteltu, että kehityshanke ei voi olla valtakunnallinen, koska mukana on liian paljon työntekijöitä ja toimijoita. Ihmettelen saamaani vastausta, koska hanketta voitaisiin kehittää vaikkapa Safe mallin mukaisesti, jota mm. Nokia käyttää. Puhutaan arvontuottamisesta “kehitysjunissa” ja junia voi olla useita. Menemättä kuitenkaan tähän väittelyyn näkisin, että rakentamalla kotimaisen ratkaisun päälle saisimme kustannussäästöä, sijoittaisimme suomalaiseen työhön, lisäisi omavaraisuuttamme ja -kotimaista osaamista.

Petri Kolmonen

KeuSote valtuutettu   

Keski-Uusimaa 10.11.2021 – Sote-uudistuksen ict-miljardeista

https://www.keski-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4361323