Minä lapsena: ”Perustin oman etsivätoimiston”

Lapsiasia-aktiivi Petri Kolmonen: Olen syntynyt Torniossa 1971. Perheeseeni kuului isä, äiti, isosisko, isoveli ja suomenpystykorva.

Alakoulun kaksi ensimmäistä luokkaa kävin pienessä puukoulussa, josta siirryin Kivirannan ala-asteelle. Yläkoulun kävin Suensaaren yläasteella, josta menin sitten Tornion yhteislyseon lukioon.

MINULLA oli lapsena vilkas mielikuvitus. Perustin oman etsivätoimiston ja värväsin siihen naapurien lapset. Tein salaisen etsivärekisterin, johon tuli tiedot ja kuvat etsivistä. Teimme lehtijutun kummitustalosta ja haastattelimme talon lähellä asuvia. Olin muuten ainoa etsivä joka uskalsi mennä kummitustaloon.

Tykkäsin kalastella Tornionjoella, joka oli lähellä kotiani. Mummola oli Matkakoskella, jossa käytiin isän ja veljen kanssa uistamassa lohta. Siihen aikaan lohi ei päässyt kunnolla nousemaan, kun merenedustalla oli liikaa kalastajien verkkoja, mutta ainakin saatiin paljon 10 kilon haukia!

Siihen aikaan lapset liikkuivat paljon. Vietettiin aikaa metsissä, joissa rakenneltiin majoja, kiipeiltiin puissa tai leikittiin erilaisia leikkejä. Kotona tykkäsin ampua ilmakiväärillä, soitin sähköurkuja, pelasin Commadore 64 tietokoneella ja urheilin paljon. Hiihdin kilpaa Alatornion pirkoissa, suunnistin ja yleisurheilin. Myöhemmässä vaiheessa tulivat judo ja lentopallo.

MIELENKIINTOISTA on ollut huomata, kuinka lapsuuden aikana opitut taidot ovat siirtyneet aikuisuuteen. Olen ollut tarkka-ampujana Ivalon sissiosastolla, ammattimuusikkona tangokuninkaallisten orkestereissa, perustin Lasten oikeudet yhdistyksen ja tietokoneista tuli yli 20 vuotta kestänyt ammatti. Mielenkiinto samoihin asioihin on säilynyt lapsuudesta asti.

Hauskana muistona lapsuudesta on jäänyt mieleen, kun kaverin kanssa oltiin pihalla ja ammuin jousipyssyllä suoraan ylöspäin miettimättä seurauksia. Pitihän se kiireellä mennä sisälle ikkunasta katsomaan, ja nuoli tippui juuri siihen kohtaan missä hetki sitten seisottiin.

Minä lapsena -juttusarjassa tutut nurmijärveläiset muistelevat lapsuuttaan.

Nurmijärven uutiset 23.10.2021

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paikalliset/4338995

Mistä apua, kun erokiista kärjistyy?

Lasten maailma lehden yhteishaastattelu.

Toimittajana Ulla Ojala.

Eroihin liittyvät erimielisyydet ovat hankala paikka lastensuojelun työntekijöille. Maailmalla on kehitetty toimivia malleja tilanteiden ratkaisemiseksi.

Vuosittain noin 30 000 suomalaislasta kokee vanhempiensa eron. Suurin osa vanhemmista kykenee ottamaan huomioon lapsen edun ja sopimaan lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sulassa sovussa. Osassa eroja kehittyy vakavia ristiriitoja, joihin saattaa sisältyä henkistä tai fyysistä väkivaltaa, väkivallan uhkaa, vieraannuttamista, vainoa sekä lapsikaappauksen tai perhesurman riski. Vuonna 2016 kirjattiin 1 694 kärjistynyttä erotilannetta.

Lasten Oikeudet ry:n puheenjohtajan Petri Kolmosen mukaan vieraannuttaminen liittyy noin 75–80 prosenttiin vaikeista ja pitkittyneistä erotilanteista.

Kolmosen mukaan OTT Anja Hannuniemi havaitsi tutkimuksessaan (helsinki.fi), jossa hän tarkasteli 103 pitkittynyttä huoltajuusriitaa, että kaikkiin tapauksiin liittyi vieraannuttamista. Kolmonen katsoo myös, ettei vieraannuttamista tällä hetkellä riittävästi tunnisteta eikä vakavassakaan tilanteessa puututa tilanteeseen, jossa vanhempi estää toista vanhempaa tapaamasta lasta.

Vieraannuttamiseen on vaikea puuttua lastensuojelussa

Espoon kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Riina Mattilasta esimerkiksi vieraannuttaminen tunnistetaan, mutta siihen on lastensuojelussa vaikea puuttua. Hän on törmännyt tilanteisiin, joissa eroon liittyvien erimielisyyksien osapuolet odottavat lastensuojelulta toimia. Lastensuojelulla ei kuitenkaan ole toimivaltuuksia tilanteissa, joissa on kyse pelkästään vanhempien välisestä riidasta, josta ei herää lastensuojelullista huolta.

– Lastensuojelu suojelee lasta ja tarjoaa lapselle ja hänen perheelleen tukitoimia, kuten perhetyötä, sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän tapaamisia tai perhekuntoutusta, sanoo Mattila.

Hänen mukaansa ongelmana on, että lastensuojelu pyrkii auttamaan lasta, mutta vanhempien tavoitteena on aika usein hakea taistelutilanteessa näyttöä toista vanhempaa vastaan.

Pulmana on myös, että tukitoimiin osallistuminen on vanhemmille vapaaehtoista.

– Jos vanhemmat eivät halua osallistua esimerkiksi perhekuntoutukseen, siitä ei tule mitään seuraamuksia, ja tilanne jatkuu samanlaisena. Ainoa pakkokeino on lapsen sijoittaminen, sanoo Mattila.

Petri Kolmosestakin pakko osallistua tukitoimiin tulisi sisällyttää keinovalikoimaan. Hän katsoo myös, että lastensuojelulaki antaa mahdollisuuden kiireelliseen sijoittamiseen, sillä hänen näkemyksensä mukaan vieraannuttajan kanssa asuva lapsi on lastensuojelulain edellyttämässä välittömässä vaarassa.

– Vieraannuttaminen on lasta kohtaan sellaista henkistä väkivaltaa, joka vaarantaa vakavasti hänen terveytensä.

Kolmosen mielestä lapsi olisi välittömästi sijoitettava turvalliselle lähiomaiselle. Epäselvissä tapauksissa lastensuojelu on Kolmosen mielestä velvollinen hakemaan psykiatrista apua kunnalta.

Riina Mattilan mukaan Espoon lastensuojelu on tämän kaltaisissa tapauksissa käynyt läpi lähiverkostoa sijoituspaikan löytämiseksi lapselle. Tilanne saattaa kuitenkin olla se, että toinen vanhempi on ennättänyt vieraannuttaa lapsen toisesta vanhemmasta niin perusteellisesti, ettei lapsi suostu lähtemään tämän luokse, vaan pelkää. Muu lähiverkosto haluaa yleensä pysytellä kiistan ulkopuolella.

Psykiatrisiin arvioihin taas on valitettavan pitkät jonot.

Nykyisillä keinoilla ei pystytä selvittämään erokiistoja

Nykyisillä keinoilla ei pystytä selvittämään tehokkaasti eroihin liittyviä erimielisyyksiä lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Siitä Riina Mattila ja Petri Kolmonen ovat yhtä mieltä.

Mattilan mukaan vaikeita huoltoriitoja ei ole Espoossa määrällisesti paljon, mutta ne ovat vaikeimpia työtehtäviä ja vievät paljon aikaa. Espoossa tulee viikoittain noin 40–90 lastensuojeluilmoitusta, ja ilmoituksia ottaa vastaan neljä työntekijää. Noin puolet ilmoituksista on uusia, ja ihmiset, joita ilmoitus koskee, on tavattava seitsemän vuorokauden kuluessa.

– Jos jokin tapauksista on vaikea, se vie aikaa paljon. Silloin järjestelmä on tiukoilla. Siksi toivon, että olisi olemassa jokin erillinen, suurempi yksikkö, josta saisi moniammatillista asiantuntija-apua.

Mattila näkisi mielellään Osaamis- ja tukikeskukset (OT) -keskukset toiminnassa. Niiden kehittämisestä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) vastaa sosiaali- ja terveysministeriö sote-valmistelun osana. Tavoitteena on, että viisi keskusta eri puolilla Suomea muodostaa vahvan tukiverkon lapsille, nuorille ja perheille erityisen vaativissa tilanteissa yhdessä perus- ja erityistason palveluiden kanssa.

Mattila toivoo, että OT:ssä olisi käytettävissä moniammatillinen tiimi, josta löytyy muun muassa psykiatrista, lääketieteellistä, oikeustieteellistä ja lastensuojelullista osaamista, ja joka tukisi esimerkiksi nykyistä yksityiskohtaisemman olosuhdeselvityksen tekemisessä.

Siinä vaiheessa, kun eroon liittyvät erimielisyydet ovat käräjäoikeuden käsiteltävinä, oikeus pyytää lapsen kotikunnan sosiaalitoimelta olosuhdeselvityksen vanhempien ja lapsen tilanteesta. Tällä hetkellä olosuhdeselvityksen laatimistavasta, selvityksen sisällöstä tai sen luonteesta ei ole säännöksiä lapsenhuoltolaissa tai -asetuksessa, vaan selvitykset vaihtelevat kuntakohtaisesti. Selvityksellä on kuitenkin varsin suuri merkitys tuomioistuimen ratkaisun kannalta.

Myös Petri Kolmonen näkisi OT:t erittäin hyödyllisinä. Sekä Kolmonen että Mattila lähtisivät mielellään pilotoimaan vaikkapa Espoossa kokeilua, jossa saataisiin kokemuksia moniammatillisen asiantuntijatiimin käytöstä.

Tekevätkö äidit perättömiä lastensuojeluilmoituksia?

Kolmosesta vakavia erimielisyyksiä saataisiin paremmin ratkottua, jos lastensuojelun asenneilmasto muuttuisi sellaiseksi, ettei äitiä lähdettäisi automaattisesti uskomaan. Hänen mukaansa äidit tekevät isistä suuret määrät perättömiä lastensuojeluilmoituksia.

Toiseksi Kolmonen toivoo, että kirjaukset tehtäisiin asiakkaan kanssa yhdessä ja siten, että asiakas saisi ne kirjallisina hyväksyttäväkseen. Kolmanneksi hän vaatii puuttumaan henkiseen väkivaltaan nykyistä nopeammin ja voimakkaammin.

Kolmonen perää sitä, että isät nähtäisiin tasavertaisina toimijoina myös peruspalveluissa, kuten neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa.

Mattila huomauttaa, että isien tulee olla itsekin aktiivisia ja kiinnostuneita lapsen päivähoidon ja koulun asioista.

Näin muualla ratkotaan erotilanteita

Maailmalla on kehitetty malleja vaikeiden ja pitkittyneiden erotilanteiden ratkaisemiseksi. Brasiliassa on käytössä seitsenportainen malli vieraannuttamisen lopettamiseksi.

Ensin vieraannuttavan vanhemman kanssa käydään vakava keskustelu siitä, mitä hänen käytöksensä aiheuttaa lapselle. Jos tämä ei auta, muutetaan asumisjärjestelyt toisen vanhemman hyväksi. Seuraavaksi vieraannuttajaa sakotetaan.

Seuraava askel on psykologisen arvion tekeminen vieraannuttajasta. Sitten arvioidaan yksin- ja yhteishuoltajuutta. Tämän jälkeen tehdään määräys lapsen asuinpaikasta, jonka ulkopuolelle häntä ei saa viedä, jos on uhka lapsikaappauksesta.

Viimeinen keino on mitätöidä vieraannuttajavanhemman huoltajuus.

Tanskassa vaikeat huoltajuuskiistat on luokiteltu kolmeen kategoriaan. Vaikein tilanne käynnistää moniammatillisen tiimin toiminnan.

Jos toinen vanhempi Belgiassa estää lasta tapaamasta toista vanhempaa, ulosottomies tai sosiaalityöntekijä tulee hakemaan lapsen tapaamiseen ja estäjä saa tuntuvat sakot. Sakkorangaistus kovenee, jos vanhempi toimii näin toistuvasti.

Palveleeko vuoroasuminen lapsen etua?

Huoltokiistojen keskelläkin vuoroasumisen nähdään palvelevan parhaiten lapsen etua monissa maissa sekä laajassa tutkimusaineistossa, kertoo Petri Kolmonen. Hänen mukaansa Suomessa tehdään ratkaisu huollosta tutkimustiedon vastaisesti usein riitaperusteisesti, vaikka tutkimustiedon mukaan lapselle on tärkeintä säilyttää läheinen suhde molempiin vanhempiin.

– Tärkeä huomio on myös se, että lapsen lisääntynyt aika isän luona ei vähentänyt äidin merkitystä lapselle, sanoo Kolmonen.

Ensisijainen vuoroasumislaki on astunut viimeisimpänä voimaan Yhdysvaltojen Arkansasissa. Siellä katsotaan, että ainoastaan näyttö lapseen kohdistettavasta laiminlyönnistä tai väkivallasta estää vuoroasumisen.

Riina Mattila haluaisi, että eroristiriitojen keskellä eläneiden lasten ja nuorten ääni tulisi entistä paremmin kuuluviin. Hän näkisi mielellään täysi-ikäisyyttä lähestyvien kokemusasiantuntijaryhmän, jossa esimerkiksi vieraannuttamisen kohteeksi joutuneet lapset voisivat antaa vertaistukea toisilleen ja keskustella siitä, miten he ovat kokeneet vieraannuttamisen, mitä heille on kerrottu, mitä he ovat uskoneet ja miksi.

Myös Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hanke korostaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi vaikeassa erotilanteessa. Hankkeessa kehitetään muun muassa työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan selvittää lapsen toiveita, pelkoja ja mielipiteitä silloin, kun vanhempien ero on kärjistynyt konfliktiksi.

Kolmosesta erokiistan jälkeen pitäisi olla tarjolla terapiaa, jossa vieraannutettu lapsi ja toinen vanhempi voisivat jälleen löytää toisensa.

Lapsen maailma haastattelu 9.8.2021

https://lapsenmaailma.fi/artikkeli/mista-apua-kun-erokiista-karjistyy/

Lastensuojelun on puututtava vakavaan henkiseen väkivaltaan

Pitkittyneet huoltoriidat ovat yleistyneet, ja niiden määrä kasvoi huomattavasti vuosina 1995-2005. Sen jälkeen määrä on pysynyt suunnilleen samana. Vuosina 2015-2016 käräjäoikeuksissa käsiteltiin 2 582 riitaista huolto- ja tapaamisasiaa, ja sosiaalilautakunnilta pyydettiin 1 179 olosuhdeselvitystä.

Vieraannuttamista esiintyy noin 10 prosentissa kaikista eroista ja 20-27 prosentissa pitkittyneistä huoltoriidoista. Osassa tapauksista kyse on jo liiton aikana alkaneesta prosessista, mutta useimmissa tapauksissa vieraannuttaminen alkaa eron tapahduttua. Joskus tilanne eskaloituu eron jälkeen taisteluksi, jossa otetaan käyttöön yhä voimakkaampia keinoja (lähde Duodecim).

HUOLTORIITOJA KÄYVISTÄ perheistä 67 prosenttia on lastensuojelun asiakkaita. Vähintään neljä vuotta jatkuneissa kiistoissa asiakkuus on käyt. katsoen kaikilla perheillä. 20 prosenttia lapsista on sijoitettu tai otettu huostaan (OTT Anja Hannuniemen tutkimus 2015).

Koska vieraannuttaminen johtaa ajan oloon otteiden kovenemiseen ja sekä lasten että aikuisten mielenterveyden järkkymiseen, parasta hoitoa on ehkäisy tai ainakin mahdollisimman nopea tilanteeseen puuttuminen. Tämä edellyttää sitä, että oikeusoppineet, lasten mielenterveystyön ammattilaiset ja lastensuojelun työntekijät tuntevat ilmiön ja sen vahingollisuuden. Vanhemmille jo alkuvaiheessa suunnatulla informaatiolla, tietoiskulla, vieraannuttamisen vahingollisista seurauksista lapselle voi olla suuri merkitys, vaikka lapsi ei vielä oireilisikaan.

VIERAANNUTTAMISEN KRIMINALISOINTIA on vaadittu vuodesta 2012, kun kansanedustaja Pauli Kiuru ja Juho Eerola tekivät asiasta lakialoitteen. Pauli Kiurun lakialoitteen allekirjoitti ennätykselliset 142 kansanedustajaa. Vaikka lakia ei lopulta muutettu ei se tarkoita sitä, että vakavaan henkiseen väkivaltaan ei tarvitsisi viranomaisten puuttua.

Vieraannuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa toinen vanhempi pyrkii vaikeuttamaan lapsen suhdetta toiseen vanhempaan manipuloimalla lasta eri tavoin ja estämällä tapaamisia sekä yhteydenpitoa. Vieraannuttaminen alkaa tyypillisesti vanhempien eron jälkeen.

VIERAANNUTTAMISTA ESIINTYY arviolta neljäsosassa oikeuteen päätyneistä eroista. Taustalla on usein vieraannuttajavanhemman persoonallisuushäiriö. Vieraannuttamisesta seuraa lapselle pitkäkestoisia psyykkisiä vaikeuksia, kuten syyllisyyttä, masennusta ja kyvyttömyyttä luottaa kehenkään. Siksi ilmiön tunnistaminen ja siihen varhain puuttuminen ovat tärkeitä. Psykologien arvion mukaan vieraannuttaminen ilmiönä on vakavuudeltaan verrattavissa lapsen hyväksikäyttöön tai massiiviseen kaltoinkohteluun.

Vieraannuttamiseen on puututtava suomen lakien, ihmisoikeus- ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Olen asiassa jättänyt Keusote-valtuustoaloitteen, jotta lapset ja perheet saisivat tarvitsemansa apua.

Aamuposti 16.10.2021

https://www.aamuposti.fi/paakirjoitus-mielipide/4331546

Koko valtuustoaloite luettavissa täältä.

http://www.lastenoikeudet.fi/lastensuojelun-on-puututtava-lapseen-ja-vanhempaan-kohdistuvaan-vakavaan-henkiseen-vakivaltaan-vieraannuttaminen/

Aloitteen esittely 21.10.2021. Kohdassa 1:40:35-1:47:08.

https://m.youtube.com/watch?v=GYPb8gsbpwc&feature=share

Moni ikääntynyt jää digitaalisten palveluiden ulkopuolelle

Inkeri asuu yksin kotonaan, kun hänen miehensä Veikko kuoli 5 vuotta sitten. Inkeri vietti 80-vuotissyntymäpäiväänsä yksin, kun hänen lapsensa muuttivat toiselle paikkakunnalle eivätkä olisi kiireiden vuoksi päässetkään paikalle. Inkerillä on kotona iso näyttö johon tulee ohjeita keskusviranomaiselta. Ranteessaan hänellä on älyranneke joka välittää jatkuvasti tietoa terveydentilasta keskusviranomaiselle mahdollisten häiriöiden ja hälytysten varalta. Inkerin elämää seurataan kameravalvonnalla ympärivuorokautisesti. Inkerin lääkkeet sekä ruoka toimitetaan dronella suoraan hänen kotiinsa. Inkerillä on vaikeuksia selviytyä yksin kotona arkiaskareista, jonka vuoksi hänen kotinsa on varustettu apuvälineillä arjessa selviytymiseen. Päivät kuluvat toivoen, että saisi vieraita ja mahdollisuuden keskustella kasvotusten ihmisten kanssa.

Tarina voisi olla kuvaus Orwellin dystooppisesta yhteiskunnasta, mutta se on todellisuutta jo lähitulevaisuudessa, jos näin päätämme. Älyteknologiaratkaisujen uskotaan mahdollistavan ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Näiden tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti myös Keski-Uudellamaalla. Elämme murroksen keskellä, joka vääjäämättä tarkoittaa sitä, että moni ikääntynyt jää digitaalisten palveluiden ulkopuolelle, koska heillä ei ole tarvittavaa tietoteknistä osaamista, laitteita tai tukea. Nykyisessä palveluverkossa on väliinputoajina ne ikääntyneet ihmiset jotka toivoisivat, että saisivat asua lähellä muita ihmisiä ja palveluja.

Valtioneuvoston sivuilta löytyy maaliskuussa 2020 tehty selvitys “Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen tilanne ja tulevaisuuden tarpeet”, jossa on haettu mallia Ruotsista. Selvityksessä välimuotoisella asumisella tarkoitetaan sellaista ikäspesifiä asumista, joka sijoittuu itsenäisen tavallisen asumisen sekä tehostetun palveluasumisen väliin. Selvityksessä kerrotaan “Näissä asumisratkaisuissa asuminen ja palvelut ovat erillään, asuminen perustuu vuokrasuhteeseen tai asunto on omistus- tai asumisoikeusasunto. Ikääntynyt asukas ratkaisee, mitä palveluja hän käyttää tai hänellä on palvelusuunnitelma kotipalvelujen osalta. Näitä asumisratkaisuja ovat mm. senioritalot, ikääntyneiden vuokratalot, yhteisölliset asumiskohteet ja tavallinen palveluasuminen. Yhteistä tekijöitä näille ovat tilojen esteettömyys, yhteisölliset tilat ja yhteinen toiminta sekä sijainti palvelujen lähellä”.

Oleellisinta on, että palvelunkäyttäjiä ja heidän tarpeitaan huomioidaan asiakastyytyväisyyden takaamiseksi. Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat laadukkaat, kustannustehokkaat, yhdenvertaiset, saavutettavat palvelut, jotta hyvinvointi- ja terveyserot kaventuisivat sekä työvoiman saatavuus turvattaisiin.

Tämä on tulkittu niin, että palveluja tulisi keskittää, joka on johtanut päivätoiminnan ja palvelujen heikentymiseen ja kuljetuskustannusten kasvuun. Hallinnon ja erikoishoidon keskittäminen on järkevää, muiden palvelujen ei.

Sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat laadukkaat, kustannustehokkaat, yhdenvertaiset, saavutettavat palvelut.

Nurmijärven uutiset 21.10.2021

https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4336443