Vaikutuksellisempaa ympäristöpolitiikkaa

Nasa mittasi maapallon hiili­dioksidi­päästöt ja hiili­nielut. Mittauksen perusteella ilmeni, että Suomi sitoo enemmän hiilidioksidia, kuin luovutamme sitä

Mikä vaikutus olisi ilmaston lämpenemiseen, jos suomalaiset poistettaisiin kartalta? Suomen osuus kasvihuonepäästöistä on globaalissa vertailussa häviävän pieni ja sillä ei olisi, kuin korkeintaan kosmeettinen vaikutus.

Suomi on asettanut muita maita kunnianhimoisemman tavoitteen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä (muilla mailla 2050). Vaikkakin päästöttömyys ja clean tech teknologioiden edistäminen on kannatettavaa niin nykyistä tavoitetta voi pitää kohtuuttomana ottaen huomioon taloudelliset resurssit sekä sosiaalinen-, alueellinen- ja elinkeinojen oikeudenmukaisuus.

Vientiteollisuuden tapahtumassa hehkutettiin suomalaista clean tech osaamista ja 6100 mrd globaalia markkinaa. Kuitenkaan ei ole olemassa konseptia erottaa clean tech viennin osuus kokonaisviennistä, jotta ymmärtäisimme Suomen potentiaalin tällä markkinasektorilla.

Suomen rooli ilmastomuutoksessa voisi olla vaikkapa metsäosaamisen vienti ulkomaille sekä puhtaan teknologian kehittäminen vientimarkkinoille etenkin päästömaihin. Suomen metsäpinta-ala on euroopan suurin 75% ja vuosittaisesta metsänkasvusta käytetään 77%. Meiltä löytyy metso-, helmi- ja vapaaehtoisen metsien suojelun ohjelmaa. Yli puolet tiukasti suojelluista luontoalueista Euroopassa sijaitsee Suomessa.

Ihmisten ja elinkeinojen toimeentulo on tiukilla. Ensi vuonna polttoaineen jakeluvelvoite nousee, joka lisää polttoainekuluja jopa 55 senttiä.

Minä sanon tälle hulluudelle EI ja tavoitteet tulee kohtuullistaa merkittävästi