Koulutuksen kunnianpalautus

Olen erittäin huolissani koulutuksen ja Pisa tulosten laskusta. Suomi on ylpeillyt korkealla koulutuksella sekä menestyksellä kansainvälisissä Pisa kokeissa. Tuntuu jokseenkin käsittämättömältä, että toimivaa opetussuunnitelmaa muutettiin vaikka tulokset olivat maailman kärkeä. On myös tehty virhearvio siitä, että minkä verran perusopetuksen lisäksi voidaan tuoda opetussuunnitelmaan. Tilannetta heikentää työvoimapula sekä kunnianhimoinen inkluusio suunnitelma.

Jotta koulutus ja Pisa tulokset saadaan taas nousuun esitän seuraavia toimenpiteitä.

Koulutuksen rahoitusta on nostettava asteittain ylöspäin ja kurottava 2 Mrd vajetta. Vuosittain rahoitusta voisi nostaa 200-300 miljoonaa, jolla saadaan lisää opettajia, erityisopettajia ja oppilastukea. Inkluusiosta on syytä luopua, koska se vaatisi lisää opettajia luokkaan. Esitänkin, että oppilaat opiskelisivat pienemmissä ryhmissä ja luokkahuoneissa. Erityisoppilaat siirtyvät omaan luokkaan. Joitain oppitunteja voitaisiin yhdistää myös erityisoppilaiden kanssa. Digiaineiston ja laitteiden käyttöä on syytä vähentää kuten professori Keltikangas-Järvinen esitti, että lasten aivot eivät ole vielä muovautuneet riittävästi digilaitteiden käyttöön tai itseohjautuvuuteen. Tulisi palata takaisin perusasioihin ja kirjat sekä kynät käyttöön. Muutenkin digilaitteiden käyttöä tulisi vähentää sekä kouluissa, että kotona.

Oppilaat tarvitsevat erityistä tukea oppimisvaikeuksiin sekä mielenterveyden ongelmiin. Perus suomen kielentaito on syytä hankkia ensin valmistelevalla luokalla ennen siirtymistä tavalliseen luokkaan.

Suomessa tyttöjen ja poikien oppimiserot ovat OECD maiden suurimmat. Pojat ovat jääneet jälkeen tytöistä myös perinteisesti vahvoissa oppiaineissa, kuten matematiikassa. Tätä eroa tulee yrittää kaventaa lisäämällä miesopettajien määrä, lisää teknistä opetusta ja liikuntaa sekä antamalla erityistä tukea. Erityinen painopiste lukemisen opetuksessa, joka on välttämätöntä muiden aineiden oppimisessa.

Viite

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009333148.html