Empatiakyky on tärkeä kuntapäättäjän ominaisuus

Suomi sai kuudenneksi kehnoimmat empatiapisteet 63 maan vertailussa (yhdysvaltalaistutkimus 2016). Empatia viittaa myötätuntoiseen eläytymiseen, kykyyn asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen tunteitaan.

Pahoinvointi on lisääntynyt hälyttävästi Suomessa. Lasten ja nuorten tilanne on hälyttävä ja psykoterapeutteja ei ole riittävästi. Psykoterapiakoulutus tulisi määritellä maksuttomaksi ja avata lisää koulutuspaikkoja, jotta kunnat voisivat antaa kahden viikon terapiatakuun asukkailleen. Pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat usein seurausta empatiavajeesta, joka tulee todella kalliiksi yhteiskunnalle.

KUNTALAISET ovat nyt valitsemassa päättäjiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi. On erityisen tärkeää, että kuntalaiset kiinnittävät huomion myös ehdokkaan kykyyn asettua toisen asemaan sekä kuuntelutaitoon.

Rationaaliset taidot toki ovat myös tärkeät, mutta henkilön empaattisuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Parhaat päätökset syntyvät yhteistyössä, jossa asiaa tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista ja hyvässä vuorovaikutuksessa.

Jos nyt joku ajattelee, että empatia on turhanpäiväistä, niin tutkimalla tunnettujen poliittisten vaikuttajien puheita kuten Churchill, Luther, Gandhi, Kennedy voi huomata, että rationaalisella empatialla voi vaikuttaa ihmisiin paljon tehokkaammin myötäelämällä ihmisten tunteita ja arkea, kuin asettumalla niitä vastaan.

KUUNTELEEKO ehdokas sinua ja ymmärtääkö hän niitä tunteita, joita asia sinussa herättää? Osaako hän vastata ratkaisukeskeisesti niihin huoliin ja tarpeisiin, joita sinulla on?

Samantyyppiset ihmiset helpommin tuntevat toisiaan kohtaan empatiaa, mutta kykeneekö ehdokas näkemään asioita myös oman ryhmän ulkopuolisin silmin, vai yrittääkö hän jopa hiljentää mielipiteesi? Kykeneekö henkilö muiden kanssa hyvässä vuorovaikutuksessa hakemaan yhteisiä ratkaisuja? Nämä on merkkejä henkilön soveltuvuudesta toimia sinun valitsemana luottamushenkilönä.

Kovaäänisimmät eivät ole niitä tehokkaimpia viemään kuntalaisten asioita eteenpäin, vaan he jotka kuuntelevat ja hyvässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa saavat vietyä kuntalaisten asioita parempaan suuntaan.

Lopuksi haluan vielä todeta, että olen kirjoittanut tarpeesta vahvistaa kunnan tulopuolta, ja mielestäni seuraavalla valtuustolla tulisi olla päähuomio sellaisissa asioissa kuin kaavoituksen tehostaminen, yritysten houkutteleminen, rakennuslupien helpottaminen sekä kunnan elinvoimaa tukevien ratkaisujen kuten tieverkoston ja tietoliikenneyhteyksien kehittäminen.

Kirjoittaja on kuntavaaliehdokas (kesk.), varavaltuutettu ja hyvinvointilautakunnan jäsen.

Nurmijärven uutiset 9.6.2021 – Empatiakyky on tärkeä kuntapäättäjän ominaisuus
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4178385