Turpeella Suomesta voisi tulla halvan energian maa

Suomi ei voi tukeutua tuontisähkön varaan.

Sähkön nettotuonti on ollut menneinä vuosina noin 20 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Olkiluoto 3:n valmistuminen ja lisääntynyt tuulivoima vievät Suomea lähemmäksi sähköomavaraisuutta.

Asiantuntijat ovat esittäneet, että Suomen ei tarvitse olla omavarainen sähkön tuottaja, kun saamme sähköä Ruotsista Nordpool-sähkömarkkinoilta.

Tukeutuminen Ruotsin sähköön on riskialtista etenkin korkean kysynnän aikana, jos edessä on kylmä ja tuuleton talvi. Tällä hetkellä sähkön hinta on ennätyksellisen korkea johtuen kytköksestä EU:n sähkömarkkinoihin, joilla sähkön hinta muodostuu kalleimman energian mukaan, tällä hetkellä maakaasun.

Maakaasun irtikytkentä EU-sähkömarkkinasta olisi perusteltu ratkaisu. EU on esittänyt tuotannolle hintakattoa sähkönhinnan hillitsemiseksi.

Hintakatto ei voi olla liian kireä, koska se vaikuttaisi liiaksi sähköntuottajien halukkuuteen investoida.

Olen asiantuntijoiden kanssa eri mieltä siitä, pitääkö Suomen olla omavarainen sähköntuotannossa. Kohonneita hintoja voidaan saada tehokkaasti alemmaksi vain omaa tuotantoa lisäämällä.

Suomessa turve on määritelty uusiutumattomaksi luonnonvaraksi. Tämä on huoltovarmuuden näkökulmasta suuri ongelma. Monet turveyrittäjät ovat luopuneet kalustostaan, koska turpeentuotannosta on tehty kannattamatonta poliittisilla päätöksillä.

Nykyisillä energiahinnoilla on turve saatava uudelleen luokiteltua uusiutuvaksi luonnonvaraksi, josta ei makseta päästökauppamaksua. Tuottamisen tulisi olla ainakin väliaikaisesti verotonta.

Yhdistettynä ensiharvennuksista saatavaan energiapuuhun voisi Suomi tuottaa noin 3000 megawattituntia täysin kotimaista energiaa.

Suomi tarvitsee nopeita toimia energianhinnan alentamiseksi. Oman kotimaisen tuotannon käynnistäminen on tehokkain keino alentaa energianhintaa. Turvetta on tällä hetkellä riittävästi seuraavan talven varalle, mutta ala vaatii tulevaisuuden näkymää turveyrittäjille sekä tuotannon tehokäyttöä.

Omilla päätöksillä voimme ehkäistä kulutuksen hiipumisen ja taantuman.

Petri Kolmonen

Nurmijärvi

Maaseudun tulevaisuus 28.9.2022

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/5fceab9e-18f0-4385-b4a8-0314c7b6c6a1