KeuSote tulee olla ihmisiä varten

Seuraava valtuusto tulee olemaan vaikean paikan edessä, kun palvelujen tarve lisääntyy,  rahoituksen tarve kasvaa ja työvoiman saatavuus heikkenee. Sote uudistusta lähdettiin toteuttamaan liian kunnianhimoisesti suurin askelin. Tämä on johtanut osin hallitsemattomaan tilanteeseen, joka on näkynyt palvelujen heikkenemisenä. Tätä hallitsematomatonta tilannetta paikatakseen työntekijät ovat joutuneet liian suuren työkuorman alle ja joustamaan omissa työtehtävissään. Pitkäaikaisena tilana psykososiaalinen kuormitus johtaa työhyvinvoinnin heikkenemiseen, irtisanoutumisiin ja sairastumisiin. Tästä olemme saaneet lukea vaikkapa puheterapeuttien joukkoirtisanoutumisena. 

Pitovoiman heikentyessä myös uusien työntekijöiden löytäminen on muuttunut entistä vaikeammaksi. Tätä henkilöstön vajausta on tulossa paikkaamaan 20 sairaanhoitajaa Filippiineiltä, mutta tämä on riittämätöntä ellei työhyvinvointia saada merkittävästi parannettua. Henkilöstön osallisuutta on lisätty ja palkkaharmonisointia on tehty etupainoitteisesti. Minulle nämä kuitenkin kertovat siitä, että toimimme reaktiivisesti, eikä suunnitellusti. Jotta palveluja ja hoitoketjuja  voisi johtaa tulisi olla riittävästi tietoa tiedolla johtamiseen. Näin ei kuitenkaan vielä ole.  

KeuSoten potilastietojärjestelmän toimittajaksi valikoitui CGI ja Omni360. Hankkeen kilpailutuksessa painotus oli hinnassa (60%) ja vaikka Omni360 käytettävyys ei ollut parasta niin järjestelmä valikoitui lähinnä alemman hinnan vuoksi  uudeksi järjestelmäksi. Tämä hanke tulisi saada nopeasti valmiiksi ja samanaikaisesti huolehtia, että henkilöstön ja palvelujen johtamiseen on riittävästi tietoa.

Palveluverkko tulee olemaan jatkossakin kiistanaihe, jossa valtuutetut pyrkivät puolustamaan omia lähipalveluitaan. Tämä on luonnollisesti ymmärrettävää, kun ei ole kyse vain saavutettavista palveluista vaan myös työllistämisestä. Mielestäni näin ei tarvitsisi olla vaan palvelujen tulisi aina olla siellä missä sattuu. Enemmänkin kyse on siitä miten palvelut tuotetaan. Työvoiman saatavuuden kiristyessä on välttämätöntä, että palvelujen tuottamiseen osallistetaan myös kolmannen sektorin toimijoita ja tarvittaessa yksityisiä yrityksiä. 

Petri Kolmonen

Palvelujohtaja

KeuSote valtuutettu, Keskusta

Aluevaaliehdokas numerolla 333

Nurmijärven uutiset 12.1.2022