Sananvapauden puolesta

Kirjoituksellani kannustan puolustamaan sananvapautta, joka on demokratian ja vapauden kulmakivi. Näemme vaikkapa Venäjällä mihin sananvapauden rajoittaminen pahimmillaan voi johtaa. Ensin tehdään sananvapautta rajoittavia lakeja ja sen jälkeen ryhdytään rajoittamaan oikeutta mielenilmaisuun. 

Vihapuhe ja maalittamislainsäädäntö on Pandoran lipas, jota ei tulisi koskaan avata, koska seuraukset voivat olla arvaamattomat. Nykyinen lainsäädäntö on varsin riittävä keino puuttua asiattomiin kirjoituksiin ja käytökseen. Eniten kritiikkiä viranomaiset saavat huoltajuuspäätöksistä, jotka ovat useilla mittareilla mitattuna isien sukupuolta ja lapsia syrjiviä. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslain muutos 1.12.2019 ei ole vähentänyt huoltajuusriitojen määrää. Edelleenkin lähihuoltajuus myönnetään isälle käräjäoikeuden ensipäätöksellä vain 13-15% (oikeuspoliittinentutkimuslaitos) ja lapsen joka toinen viikonloppu tapaamiset isällä ovat yleisiä. Huomioitavaa myös, että uusintakäsittelyjä on enemmän, kuin ensikäsittelyjä, joka kertoo tyytymättömyydestä päätöksiin. Pohjoismaisessa kyselyssämme, johon tuli 4500 vastausta (suomalaisia vastauksia 850) suomalaiset isät kokivat eniten syrjintää Pohjoismaissa siten, että 44% vastanneista koki syrjintää usein. Koska Suomessa ei ole laillisuusvalvontaa tai perustuslakituomioistuinta tapaukset päätyvät usein Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, josta Suomi on saanut enemmän langettavia päätöksiä, kuin muista pohjoismaista yhteensä. Maissa kuten Belgiassa on lähtökohtainen vuoroasumislaki, joka vähensi huoltajuusriitoja merkittävästi. Tutkimusten ja Euroopan neuvoston suosituksen mukainen lähtökohtainen vuoroasumislaki lisäisi perheiden hyvinvointia ja vähentäisi kritiikkiä viranomaisia kohtaan. Kaikkien kannalta olisi parempi, että ongelmat korjattaisiin sen sijaan, että aiheellinen kritiikki pyritään vaientamaan.  

Oikeuden huoltajuuspäätöksiä kuvaillaan mielivaltaisiksi ja laittomiksi. Noustaan yhdessä puolustamaan sananvapautta ja demokraattisia arvoja! 

Petri Kolmonen

Eduskuntavaaliehdokas

Keskusta, Nurmijärvi

Uusi Suomi 5.10.2022
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/petri-kolmonen/sananvapauden-puolesta/